Mäntsälässä työttömyys edelleen alle 8 prosenttia

Mäntsälässä työttömyysaste on pysynyt samassa tasossa kuin vuoden 2015 alussa. Syyskuun lopussa Mäntsälän työttömyysaste  7,8% ja koko Uudenmaan 11,2%.

Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyys (alle 25v) määrä on pysynyt lähes samana elokuusta syyskuuhun.

Mäntsälän työttömyysaste 30.9.2015 oli  7,8% ,elokuun lopun lukema näytti 7,9%. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,4% ja vuodenvaiheessa 7,8%.  Uudenmaan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 11,2%. 

Nuorten työttömien (alle 25-vuotiaiden) määrä oli syyskuun lopussa 97 ja elokuun lopussa 98. Positiivista on myös se että  yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt samana. Syyskuun lopussa heitä oli työttömänä 317 ja kuukautta aiemmin sama määrä. Avoimien työpaikkojen määrä on nyt 50, kun kuukautta aiemmin niitä oli 37. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 271 ja kahta kuukautta aiemmin 273.

Uusia yrityksiä oli Mäntsälään syyskuun loppuun mennessä perustettu 71 kappaletta ja lopettaneita vain 25 kappaletta.

30.09.2015  tilanne, suluissa elokuu

Työttömyysaste 30.09.2015.  7,8% (7,9 %)

Alle 25- vuotiaat, 97 kpl  (98 kpl)

Yli 50 – vuotiaat, 317 kpl (317 kpl)

Pitkäaikaistyöttömät, 271 kpl (273 kpl)

Avoimet työpaikat, 50 kpl (57 kpl)

Työvoima 31.12.2013, 10 115 kpl ( 10 114 kpl 31.12.2012)

( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 30.9.2015 oli 11,2%