Lämmöntalteenottolaitoksen avajaiset tänään Kapulissa - Mäntsälä lämpiää Yandexin datakeskuksen hukkalämmöllä

Valtiovarainministeri Alexander Stubb lämmöntalteenottolaitoksen avajaisseremoniassa

Mäntsälän Sähkön virallista lämmöntalteenottolaitoksen avajaisseremoniaa vietetään 2.12 Yandexin datakeskuksessa. Datakeskuksen hukkalämmön kierrättäminen on tässä mittakaavassa maailman laajuisesti ainutlaatuista ja laitos on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta sekä saanut jopa European Heat Pump Associationin (EHPA) Heat Pump City of the Year Award 2015 – palkinnon. Lämmön kierrättäminen hyötykäyttöön nähdään selvästi myös valtion tasolla tärkeänä asiana, sillä valtiovarainministeri Alexander Stubb on lupautunut avaamaan lämmöntalteenottolaitoksen.

Lämmön kierrättämisen ansiosta kaukolämmön hinnat laskevat Mäntsälässä

Varsinainen lämmöntalteenottoprosessi ja lämmön siirtäminen kaukolämpöverkkoon aloitettiin lokakuussa. Prosessi alkaa Yandexin datasaleista, jotka tuottavat lämpöä. Lämpö kerätään ja ohjataan kaukolämpöverkostoa pitkin mäntsäläläisille kotitalouksille. Prosessi on käynnistynyt hyvin ja saavutettujen säästöjen ansiosta Mäntsälän Sähkö laskee vuoden 2016 alusta kaukolämmön hintoja noin 5 %.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia – kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat 40 %

Kerätyn hukkalämmön ansiosta Mäntsälän Sähkön kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 40 %. Tämä on merkittävä saavutus, sillä kaukolämmön osalta se vastaa EU:n vuoden 2030 asettamaa tavoitetta päästövähennyksistä. Lämmön kierrättäminen säästää luontoa ja pitkällä aikavälillä parantaa myös kaukolämmön kilpailukykyä, sillä nyt kaukolämmön käyttämästä maakaasusta 50 % voidaan korvata kierrätetyllä lämmöllä. Datakeskuksen laajentamistakin on suunniteltu, ideaalitilanteessa hukkalämmöllä voitaisiin korvata maakaasu kokonaisuudessaan.

Yhteistyöllä saadaan aikaan merkittäviä tekoja

Projektin onnistuminen on edellyttänyt kiinteää yhteistyötä Yandexin datakeskuksen ja lämmönkierrätyslaitteiston toimittaneen hollolalaisen Calefa Oy:n kanssa. Hakukoneyhtiölle tehokkaat ja turvatut energiaratkaisut olivat suuri syy Mäntsälään sijoittumisessa.

– Meillä on halu olla osana yhteisöä ja hyödyntää näitä tuottamiamme ylijäämäenergioita, jotta saamme hyödyn yhteisön käytettäväksi. Mielestäni tämä projekti on osoitusta eri yritysten ja yrityskulttuurien hienosta mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä. kommentoi Yandexin datakeskuksen päällikkö Ari Kurvi.

Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka on samoilla linjoilla Kurvin kanssa.

– Tulevaisuus on erilaisten toimijoiden luomissa uudenlaisissa ekosysteemeissä. Yhteistyössä voimme kehittää uutta toimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Eri toimialojen yhdistyminen uudella tavalla parantaa kilpailukykyämme. Hienoa olisi, jos saisimme alueelle toimijoita, joista toiset tuottaisivat ja toiset käyttäisivät paljon lämpöä. Me voisimme toimia silloin lämmön välittäjinä, Muukka sanoo ja jatkaa – kuluttaja-asiakkaillehan tämä konkretisoituu viihtyisämpänä ympäristönä sekä jo nyt nähtävinä hintojen laskemisena.