Vuoden ilmastoteko 2016 voitto Mäntsälään

Vuoden ilmastoteko 2016 – voittaja Nivos Oy kierrättää datakeskuksen hukkalämmön kaukolämpöverkkoon

 

Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden ilmastoteoksi 2016 Nivos Oy:n (ent. Mäntsälän Sähkö) hankkeen, jossa Venäjän suurimman hakukoneen Yandexin Mäntsälässä sijaitsevan datakeskuksen hukkalämpö kierrätetään Mäntsälän kaukolämpöverkkoon. Lämpö otetaan talteen konesalin ulospuhallusilmasta, jolla on jäähdytetty datasalin tietokoneita. Saatu lämpömäärä vastaa puolta Mäntsälän keskustan vuotuisesta kaukolämpötarpeesta, ja vähentää siten Mäntsälän keskustan kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia.

 

Yandexin ja Calefan kanssa kehitettiin vankka toteutusmalli

Nivos Oy on yhdessä kumppaniensa Yandexin ja Calefan kanssa kehittänyt toteutusmallin, joka on monistettavissa muihin datakeskuksiin ja lämpöä tuottaviin laitoksiin ympäri maailman. Toteutusmalli on myös herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Hanke on mittakaavassaan ainoa maailmassa.

Datakeskuksen yhteydessä toimivan lämmön talteenottolaitoksen teho on noin 4 megawattia, ja se tuottaa vuodessa 20 GWh kaukolämpöä. Energiamäärä vastaa tuhannen omakotitalon vuodessa käyttämää lämpöenergiaa. Hankkeen ansiosta Nivos Oy on voinut myös laskea kaukolämmön hintoja.

Vuoden ilmastoteon valitseva Kestävän kehityksen foorumi päätyi valitsemaan Nivos Oy:n, koska hanke on mittakaavassaan ainutlaatuinen tulevaisuuden ratkaisu, joka suoraan vähentää Mäntsälän kunnan päästöjä. Foorumi toivoo, että hanke rohkaisee yhä useamman datakeskuksen sijoittumista Suomeen, mikä olisi myös energiatehokkuuden kannalta järkevää. Hanke on foorumin mielestä päästöjen kannalta hyvä myös siksi, että lämmityksen päästöt ovat suurempi ongelma kuin sähkön, jolle puhtaita ratkaisuja löytyy helpommin.

Kestävän kehityksen foorumin puheenjohtajan, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan luovuttaman palkinnon vastaanotti Nivos Oy:n toimitusjohtaja Esa Muukka.

Kestävän kehityksen foorumi myönsi Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen kuudennen kerran

Nyt kuudetta kertaa jaettu Vuoden ilmastoteko -tunnustus myönnetään vuosittain energia-alaan liittyvälle yritykselle tai yhteisölle, joka on toteuttanut ilmastonmuutosta hillitseviä investointeja tai kehittämishankkeita tai muutoin toiminnallaan hillinnyt ilmastonmuutosta.

Voittajan valitseva Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi on pysyvä asiantuntijaryhmä, joka käy keskustelua kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Foorumin puheenjohtajana toimivan kansliapäällikkö Hannele Pokan ohella sen jäseniä ovat WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, Sitran johtaja Mari Pantsar, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen, Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio, muusikko Sipe Santapukki, MTV:n ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä sekä Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.