Työttömyys parani verrattuna viime vuoteen

Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 851 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömyys on pienentynyt lähes 2,0 %. 30.06.2016 työttömyysaste oli 8,4%. kuukautta aiemmin Mäntsälän työttömyysaste oli 7,7%. Tämä on normaalia sillä koulujen loputtua Toukokuussa nuorten työttömyysaste lisääntyy. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli Kesäkuun lopussa 12,2%.

Mäntsälän nuorten työttömien alle 25 -vuotiaiden määrä oli Kesäkuun lopussa 126 ja Toukokuun lopussa 103. Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt ennallaan. Kesäkuun lopussa heitä oli työttömänä 329 ja kuukautta aiemmin 326. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli pudonnut. Kesäkuun lopussa heitä oli 283 ja kuukautta aiemmin 297. Avoimia työpaikkojen määrä oli 63 kpl, kun kuukautta aiemmin niitä oli 124.  Vuonna 2015 kesäkuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 30 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin kesäkuun loppuun mennessä Mäntsälään 48 kpl.

30.06.2016 tilanne, suluissa toukokuu

Työttömyysaste 30.06.2016.  8,4% (7,7 %)

Alle 25- vuotiaat, 126 kpl  (103 kpl)

Yli 50 – vuotiaat, 329 kpl (326 kpl)

Pitkäaikaistyöttömät, 283 kpl (297 kpl)

Avoimet työpaikat, 63 kpl (124 kpl)

Työvoima 31.12.2015, 10 105 kpl ( 10 115 kpl 31.12.2014)

 

( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 30.6.2016 oli 12,2%