Opinnäytetyö: yrittäjän oikeudelliset keinot varautua henkilöstöriskeihin

Arvoisa yrittäjä!

Olen oikeustradenomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on :

Yrittäjän oikeudelliset keinot varautua yrittäjän henkilöstöriskeihin yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta

-  varautumiskeinot ja niiden todellinen käyttö yrittäjän arjessa.

 

Opinnäytetyön kohderyhmänä on mäntsäläläiset yrittäjät ja se tehdään yhteistyössä paikallisen lakiasiaintoimiston Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy:n, sekä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa.

Toivoisin, että vastaatte kyselyyn 23.3.2017 mennessä.

Vastaaminen on luottamuksellista ja erittäin tärkeää, jotta saamme kartoitettua ja mahdollisesti minimoitua yritystoiminnan ja yrittäjän henkilöstöriskejä oikeudellisin keinoin.

 

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja kaikille yrittäjille lähetetään kyselytutkimuksen tulokset.

Tästä pääset kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/516D6FCEFEF67FD8.par

 

Yrittäjän kiireisen arjen keskellä, ajasta ja yhteistyöstä kiittäen,

Teea Juvonen