Mäntsälän Uutiset 5.4.2017 - Biovoimala Mäntsälään

Mäntsälän Uutiset 5.4.2017:

 

Biovoima rauhoittelee Hirvihaaran asukkaita

Naapurit ovat epäileväisiä Hirvihaaraan suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen ympäristöhaittojen vuoksi.

Kunta on vuokrannut Mäntsälän Biovoimalle maa-alueen Nivoksen Mattilan sähköaseman läheisyydestä.

Alueen asukkaat ovat näreissään, koska hanke sijoittuu alueelle, josta on tehty muutama vuosi sitten niin sanottu piilopirtin rauniokartoitus.

 

 

Myös hulevesien pelätään päätyvän kosteaan ja lähdeperäiseen maahan.

Viime viikon maanantaina biokaasuyhtiön edustajat ja Hirvihaaran asukkaat kohtasivat kuulemistilaisuudessa.

Mäntsälän Biovoiman toimitusjohtaja Juha Virtanen rauhoittelee kohua.

– Raaka-aineena käytettävää kaupan ja teollisuuden biohajoavaa materiaalia jota tulee laitokselle noin 15 000 tonnia vuodessa, mikä on viisi keräysautoa päivässä. Koko laitoksen toiminta tapahtuu suljetussa tilassa rakennuksen sisätiloissa.

Jäteautojen lastit puretaan sisätiloissa, jonka jälkeen erotetaan muovit ja metallit, jotka toimitetaan pois asianmukaiseen kierrätykseen.

Jäljelle jäänyt aines murskataan ja hygienisoidaan, jonka jälkeen se johdatetaan kahteen pitkänomaiseen reaktoriin.

Prosessi reaktorin sisällä kestää kuukauden, jonka aikana bakteerit syövät mädättämällä biomassaa.

Tuloksena syntyy biokaasua, joka on noin 60-prosenttista metaania ja loput hiilidioksidia.

Biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön ja maakaasuverkkoon syöttökelpoiseksi biometaaniksi nostamalla metaanipitoisuus noin 98 prosentin luokkaan.

Jalostuksessa biokaasusta erottuva hiilidioksidi hyödynnetään tuottamalla siitä metanointilaitteistoilla korkealaatuista biometaania.

Laitoksen lopputuotteina syntyvät lannoitetuotteet hyödynnetään alueen luomumaatilojen ruoantuotantoon.

– Koska maan tarvitsemat ravinteet eivät prosessin aikana häviä, ne pystytään kierrättämään takaisin pelloille.

Virtanen kertoo, että laitoksen rakennus on siisti eikä pihalla loju jätekasoja eikä romuja.

Biokaasulaitos saadaan täysin hajuttomaksi, kun kaikki raaka-aineiden käsittely tapahtuu sisätiloissa ja poistoilma kulkee otsonoinnin lävitse.

Laitoksen suunnittelussa on alusta asti huolehdittu, ettei siitä aiheudu päästöjä lähiympäristöön.

Laitoksen lausuntokierros ja lupamenettely on parhaillaan käynnissä ja Virtasen mukaan rakentamaan pitäisi päästä loppukesästä.

– Vuoden päästä rakentamisen aloittamisesta laitosta aletaan ajaa vaiheittain ylös ja 1,5 vuoden päästä laitos pitäisi toimia täysillä.

Mäntsälän Biovoiman laitos tulee olemaan ensimmäinen hiilidioksidivapaa biokaasulaitos Suomessa.

Perustettu yhtiö saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) tukea hankkeeseen 3,7 miljoonaa euroa, mikä kattaa noin 35 prosenttia kustannuksista.

Mäntsälän Biovoima järjestää torstaina 6.4. kello 17.30 Mäntsälän kunnantalolla informaatiotilaisuuden alueen asukkaille hankkeesta. Paikalla on Mäntsälän Biovoima Oy:n johto sekä teknologiatoimittaja BioGTS Oy:n edustaja.