Mäntsälän kunnan tarjouspyyntö metsäpalvelusopimuksesta

Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne metsäpalvelusopimuksesta, jonka tavoitteena on turvata talous- ja puistometsien laadukas metsänhoito, hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen ja suunnitelmallinen hyödyntäminen talousmetsissä, maisemanhoito ja virkistysmahdollisuuksien huomioiminen sekä tilaajan edunvalvonta metsänhoitoon liittyvissä asioissa.

Katso tarkemmin tarjouspyyntö Hilmasta

Tarjous on toimitettava Palvelukeskus Vinkkiin viimeistään 3.11.2017 klo 12.00.