Mäntsälä on Suomen suurin tavarankuljetuskunta

Mäntsälän Uutiset 10.1.2018:

Vilkkaan Nelostien varrella sijaitseva Mäntsälä on Suomen suurin kunta tieliikenteen tavarankuljetussuoritteessa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä selvityksestä.

Kilometrejä kertyy Mäntsälässä vuodessa yhteensä lähes 350 miljoonaa.

Eniten mäntsäläläisrekkojen kyydissä on metsä- ja rakennusteollisuuden kuljetuksia. Seuraavaksi eniten tilaa vievät muut kuljetukset sekä elintarvikkeet.

 

Mäntsälän jälkeen suurimmat tavarankuljettajat ovat Kouvola, Hämeenlinna, Heinola ja Lappeenranta.

Kuljetusten arvoa mittaavalla euroa per kilometri -mittarilla Mäntsälä on toisena.

Ykkösenä on Hämeenlinna vain niukasti. Seuraavina ovat Heinola, Viitasaari ja Helsinki.

EK:n raportin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millainen rooli tieverkolla on elinkeinoelämän toimitusketjuissa ja miten eri toimialojen tavaravirrat jakautuvat tieverkolle.

Analyysin pohjana on käytetty Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastoa vuodelta 2015.

Tilasto perustuu kyselyyn, joka osoitetaan vuosittain 10 000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuorma-auton käytöstä.

Suomen halki Helsingistä Utsjoelle kulkeva nelostie on erittäin tärkeässä asemassa.

Nelostie on Suomen selkäranka, jota pitkin tapahtuvat kaupan kuljetukset etelästä pohjoiseen ja monien toimialojen tuotekuljetukset pohjoisesta etelän väestökeskittymiin tai satamiin.

Etelässä Porvoosta Mäntsälään kulkeva kantatie 55 on myös vilkas kuljetusväylä.

Kuljetusten intensiivisyyttä arvioitiin siten, että tien pituus on eliminoitu.

Kuljetusintensiivisyyttä on arvioitu mittarilla tonnikilometriä tiekilometriä kohden, jolloin seiskatie nousi ykköseksi.