Työttömien määrä vähenee Mäntsälässä

Mäntsälässä työttömien määrä on vähentynyt 24,2 % vuoden takaisesta

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta peräti 30,3 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä on pudonnut huikeat 35,9 %.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 628 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien määrä on pienentynyt 24,2 %.  Tammikuun lopussa työttömyysaste oli 6,2 % kun vuotta aiemmin Mäntsälän työttömyysaste oli  8,2 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli tammikuunlopussa 9,3 %.

Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli tammikuun lopussa 69 ja vähennystä on tullut peräti 30,3 % vuoden takaisesta. Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on pienentynyt 17,3 % vuotta aiemmasta. Tammikuun lopussa heitä oli työttömänä 286. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 35,9 % vuodessa.  Tammikuun lopussa heitä oli 195. Avoimia työpaikkojen määrä oli nyt 94 kpl, kun vuotta aiemmin niitä oli vain 31.  

Uusia yrityksiä perustettiin tammikuun loppuun mennessä Mäntsälään 15 kpl.

31.01.2018tilanne, suluissa joulukuu

  • Työttömyysaste 31.01.2018.  6,2 % (6,5 %)
  • Alle 25- vuotiaat,  69 kpl  (77 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 286 kpl (294 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 195 kpl (203 kpl)
  • Avoimet työpaikat,  94 kpl (71 kpl)
  • Työvoima 31.12.2016, 10 113 kpl ( 10 105 kpl 31.12.2015)

( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 31.01.2018 oli 9,3 %