Pitkäaikaistyöttömien määrä pudonnut Mäntsälässä vuoden takaisesta lähes 32 prosenttia

Mäntsälässä työttömien %-osuus työvoimasta edelleen Uudenmaan toiseksi alhaisin ollen syyskuun lopussa 5,2 %. Työttömien määrä on vähentynyt 9,0 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta 31,6 %.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 522 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien määrä on pienentynyt 9,0 %.  Syyskuun lopussa työttömyysaste oli 5,2 % vuotta aiemmin Mäntsälän työttömyysaste oli 5,7 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 8,4 %.

Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli syyskuun lopussa 58. Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on pienentynyt 6,5 % vuoden takaisesta. Syyskuun lopussa heitä oli työttömänä 244. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 31,6 % vuoden takaisesta. Syyskuun lopussa heitä oli 154. Avoimia työpaikkojen määrä oli nyt 79 kpl.  

Uusia yrityksiä perustettiin syyskuun loppuun mennessä Mäntsälään 86 kpl.

30.09.2018tilanne, suluissa elokuu

  • Työttömyysaste 30.09.2018.  5,2 % (5,1 %)
  • Alle 25- vuotiaat,  58 kpl  (54 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 244 kpl (242 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 154 kpl (154 kpl)
  • Avoimet työpaikat,  79 kpl ( 75 kpl)
  • Työvoima 31.12.2017, 10 125 kpl ( 10 113 kpl 31.12.2016)

( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 30.09.2018 oli 8,4 %