Pitkäaikaistyöttömien määrä pudonnut Mäntsälässä tuntuvasti - Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelu on tehnyt hyvää työtä

Lokakuu 2018

Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelu on tehnyt hyvää työtä eritoten pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kanssa. Työttömien määrä on vähentynyt 10,8 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta 30,3 %.

Mäntsälässä kunnan työllisyyspalvelut on organisoitu kunnan konsernipalvelujen alle. Kuntakonsernin yhteistyöelimenä toimii työllisyysryhmä, johon kuuluu konsernipalveluista hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja sekä ryhmän sihteerinä työllisyyskoordinaattori, sosiaali- ja terveyspalveluista sosiaalipalvelupäällikkö, kasvatus- ja sivistyspalveluista vapaa-aikapäällikkö, sekä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja. 

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 538 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien määrä on pienentynyt 10,8 %.  Lokakuun lopussa työttömyysaste oli 5,3 % vuotta aiemmin Mäntsälän työttömyysaste oli 6,0 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli lokakuun lopussa 8,0 %.

Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli lokakuun lopussa 53, heitä oli nyt 13,1 % vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on pienentynyt 8,9 % vuoden takaisesta. Lokakuun lopussa heitä oli työttömänä 255. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 30,3 % vuoden takaisesta. Lokakuun lopussa heitä oli 154. Avoimia työpaikkojen määrä oli nyt 101 kpl. Vuosi sitten avoimia työpaikkoja oli 80 kpl.  

Uusia yrityksiä perustettiin lokakuun loppuun mennessä Mäntsälään 95 kpl.

 

31.10.2018  tilanne, suluissa syyskuu

  • Työttömyysaste 31.10.2018.  5,3 % (5,2 %)
  • Alle 25- vuotiaat,  53 kpl  (58 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 255 kpl (244 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 154 kpl (154 kpl)
  • Avoimet työpaikat,  101 kpl ( 79 kpl)
  • Työvoima 31.12.2017, 10 125 kpl ( 10 113 kpl 31.12.2016)

( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 31.10.2018 oli 8,0 %