Siirry sisältöön

Y-Files helmikuu 2008: Muutos hallinnan uhkana

Ihminen on perusluonteeltaan konservatiivi ja pyrkii elämässään tasapainon ja harmonian tilaan, elämän hallintaan. Jatkuvuutta turvaa rutiinit. Jokainen muutos on tasapainon ja elämänhallinnan uhka, koska muutokset merkitsevät menetyksiä ja luopumista jostakin ennen uudelleen suuntautumista.

Kriittisin tekijä muutoshankkeissa ovatkin ihmiset. Vieras ja ennalta kokematon herättää meissä erilaisia pelkoja ja tunteita. Tunteet ovat energiaa ja myös sitovat sitä. Jos tunteita ei tiedosteta, niitä ei voi hallita. Energia, joka menee työstämättömiin tunteisiin, on poissa työn perustehtävästä ja muutokseen sopeutumisesta. Muutokseen sitoutuminen ei ole mahdollista ilman tunneprosessin läpikäymistä.

Olipa työyhteisön muutos millainen tahansa, itse ydintyö ei useinkaan muutu vaan toiminta- tai johtamistavat tai vastuut muuttuvat. Vanhasta luopumista ja uuden vakiinnuttamista vauhdittaa luottamus siihen, että uusi toimintapa on perustehtävän kannalta parempi kuin entinen. Muutoksen perusteena on jokin järkevä syy.
Onnistuneimman muutoksen tuottaa prosessi, jossa kaikki osapuolet ovat mukana alusta alkaen. Muutos, jota olemme itse tekemässä, koetaan mahdollisuudeksi kun taas muutos, joka tehdään meille, koetaan uhkaksi.

MUUTOS ON JOUKKUEPELIÄ

Muutostilanteissa ihmisten terveestä kriittisyydestä ja kyseenalaistamisesta on hyötyä. Asioiden tarkastelu monelta suunnalta vahvistaa ja parantaa muutossuunnitelmaa entisestään. Terve muutosvastarinta on luonteeltaan positiivista, koska silloin muutokseen ei suhtauduta ehdottoman kieltävästi. Se on myös vapauttavaa, koska asioiden käsittelyn jälkeen voidaan keskittyä muutoksen toteuttamiseen.
”Ylhäältä annetut ” muutospaineet herättävät voimakkainta vastarintaa siksi, että työntekijät kokevat, että asiat vain tapahtuvat ja he ovat passiivisia tekojen kohteita tai sivustaseuraajia.
Ammatti-ihmiset ovat parhaita työnsä asiantuntijoita ja siksi tulisi aktiivisesti tukea ja mahdollistaa sekä yksilöiden että yhteisöjen vaikuttamista ja osallistumista muutokseen jo suunnitteluvaiheessa.

Vaativakaan muutosprosessi ei hävitä kaikkea vanhaa. Muutoksen rinnalla on tärkeää korostaa asioita, jotka säilyvät samoina ja joita vaalitaan arvokkaina. Myös viestinnän on oltava selkeää ja rehellistä. Epävarmuuden keskellä on hyvä katsoa myös taaksepäin ja todeta, kuinka paljosta on selvitty niin yksilöinä kuin yhteisönäkin; jos ei aina voittajana, niin eteenpäin kuitenkin.

Muutoksen johtamisessa pääosassa pitää kuitenkin olla ihmiset. Muutos on joukkuelaji, jonka viisaus löytyy yhteistyön ja yhteisyyden korostuneesta merkityksestä.
Yhdessä opimme, että elämässä on aina vaihtoehtoja.

Kirjoittaja: Pienyritysten kehittämishanke/Tykes-hanke:
Monica Sulopuisto, Projektipäällikkö/Työterveyshoitaja