Hallitus

Mäntsälän Yrityskehityksen hallitus koostuu kolmesta yritysmaailman edustajasta ja yhdestä oppilaitosedustajasta. Mäntsälän kuntaa edustaa kunnanjohtaja ja yksi kunnanvaltuuston jäsen.

MYK:n hallitus on kokenut työnsä tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Kansainvälisyys on yhä keskeisempää toiminnassa.

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tarmo Mikkola
Jäsenet
Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen
Rehtori / toimitusjohtaja Jouni Koski
Toimitusjohtaja Tarmo Kämppi
Toimitusjohtaja Marko Ahl
Kunnanvaltuutettu Katri Heinmurto