Hallitus

Mäntsälän Yrityskehityksen hallitus koostuu kolmesta yritysmaailman edustajasta ja yhdestä oppilaitosedustajasta. Mäntsälän kuntaa edustaa kunnanjohtaja ja yksi kunnanhallituksen jäsen.

MYK:n hallitus on kokenut työnsä tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Kansainvälisyys on yhä keskeisempää toiminnassa.

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tarmo Mikkola
Jäsenet
Kunnanjohtaja Esko Kairesalo
Maatalousyrittäjä Marja-Leena Mäkipää
Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen
Rehtori / toimitusjohtaja Jouni Koski
Toimitusjohtaja Kari Virolainen
Toimitusjohtaja Marko Ahl
 
Kuvassa vasemmalta lukien Sirpa Huuskonen, Marja-Leena Mäkipää,
Esko Kairesalo, Tarmo Mikkola ja Jouni Koski.