Hallitus

Mäntsälän Yrityskehityksen hallitus koostuu kahdesta yritysmaailman edustajasta ja yhdestä oppilaitosedustajasta. Mäntsälän kuntaa edustaa kunnanjohtaja ja yksi kunnanhallituksen jäsen.

MYK:n hallitus on kokenut työnsä tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Kansainvälisyys on yhä keskeisempää toiminnassa.

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tarmo Mikkola
Jäsenet
Kunnanjohtaja Esko Kairesalo
Maatalousyrittäjä Marja-Leena Mäkipää
Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen
Rehtori / toimitusjohtaja Jouni Koski
Toimitusjohtaja Kari Virolainen