Siirry sisältöön

Mäntsälässä korkeimmin koulutettuja ovat naiset, miehet ansaitsevat enemmän

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 Mäntsälässä oli työllisiä 8385. Naisten ja miesten osuus työllisistä oli lähes saman verran. Korkeakoulutettujen osuus työllisistä oli 29 %, joista naisten osuus oli lähes 60 %.

Työllisistä miehistä reilulla puolella (n= 2210) on keskiasteen koulutus, n. neljäsosalla (n= 1011) korkeakoulutus ja n. neljäsosalla (n=1142) perusasteen koulutus. Naisista sen sijaan 44 %:lla on keskiasteen koulutus (n= 1769), 36 %:lla korkea-asteen koulutus (n=1457) ja vajaalla 20 %:lla perusasteen koulutus (n=796).

Alle suomaisen palkansaajan keskiansion (27 844 e/v v. 2006) tai kokoaan vailla tuloja oli lähes 52 % työllisistä. Heistä naisten osuus oli 63 ja miesten 37%. Yli 27 000 euroa ansaitsevista 68 % oli miehiä ja naisia 32 %.