Mäntsälässä korkeimmin koulutettuja ovat naiset, miehet ansaitsevat enemmän

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 Mäntsälässä oli työllisiä 8385. Naisten ja miesten osuus työllisistä oli lähes saman verran. Korkeakoulutettujen osuus työllisistä oli 29 %, joista naisten osuus oli lähes 60 %.

Työllisistä miehistä reilulla puolella (n= 2210) on keskiasteen koulutus, n. neljäsosalla (n= 1011) korkeakoulutus ja n. neljäsosalla (n=1142) perusasteen koulutus. Naisista sen sijaan 44 %:lla on keskiasteen koulutus (n= 1769), 36 %:lla korkea-asteen koulutus (n=1457) ja vajaalla 20 %:lla perusasteen koulutus (n=796).

Alle suomaisen palkansaajan keskiansion (27 844 e/v v. 2006) tai kokoaan vailla tuloja oli lähes 52 % työllisistä. Heistä naisten osuus oli 63 ja miesten 37%. Yli 27 000 euroa ansaitsevista 68 % oli miehiä ja naisia 32 %.