Työttömiä työnhakijoita 11,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä työnhakijoita 11,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Vaikka Mäntsälän työttömyysaste on huomattavasti alle koko Uudenmaan keskiarvon on työttömien työnhakijoiden määrä lisääntynyt Mäntsälässä 11.3% verrattuna vuoden 2014 loppuun.

Mäntsälässä työttömyysaste on viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noussut 0,9 % yksikköä 30.12.2014 työttömyys aste oli 7,8%. 2015 Joulukuun lopussa Mäntsälän työttömyysaste  8,7% ja koko Uudenmaan 11,9%.

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut selvästi eniten verrattuna vuoden takaiseen aikaan. Nousua oli 33,9 %.

 

Mäntsälän työttömyysaste 30.12.2015 oli  8,7% , marraskuun lopun lukema näytti 7,9%. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 7,8%.  Uudenmaan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 11,9%. 

Nuorten työttömien  alle 25 vuotiaiden määrä  oli Joulukuun lopussa 109 ja  Marraskuun lopussa 94. Yli 50  vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut. Joulukuun lopussa heitä oli työttömänä 357 ja kuukautta aiemmin 340. Positiivista oli avoimien työpaikkojen lisääntyminen. Avoimia työpaikkojen määrä on nyt 62, kun  kuukautta aiemmin niitä oli 49 vuoden 2014 lopussa avoimia työpaikkoja oli 32 kpl. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli  296 ja  kuukautta aiemmin 277.

Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2015 Mäntsälään 86 kpl ja rekisteristä poistui 38 yritystä.

 

31.12.2015tilanne, suluissa marraskuu

  • Työttömyysaste 31.12.2015.  8,7% (7,9 %)
  • Alle 25- vuotiaat, 109 kpl  (94 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 357 kpl (340 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 296 kpl (279 kpl)
  • Avoimet työpaikat, 62 kpl (49 kpl)
  • Työvoima 31.12.2015, 10 115 kpl ( 10 114 kpl 31.12.2014)

( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 30.12.2015 oli 11,9%