Työttömien osuus työvoimasta pienentynyt verrattuna vuoden takaisiin lukuihin

Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 785 ja vuotta aiemmin 803.

Mäntsälässä 31.08.2016 työttömyysaste oli 7,8%. Kuukautta aiemmin Mäntsälän työttömyysaste oli 8,5%. Vuosi sitten työttömyysaste oli 7,9%.  Koko Uudenmaan työttömyysaste oli elokuun lopussa 11,7%.

Mäntsälässä nuorten työttömien (alle 25 vuotiaiden) määrä oli elokuun lopussa 118 ja heinäkuun lopussa 120. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on myös pudonnut verrattuna kuukautta aiempaan lukuun. Elokuun lopussa heitä oli työttömänä 314 ja kuukautta aiemmin 335. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli hivenen lisääntynyt. Elokuun lopussa heitä oli 292 ja kuukautta aiemmin 287. Avoimien työpaikkojen määrä oli 47 kpl, kun kuukautta aiemmin niitä oli 59.   

Uusia yrityksiä perustettiin elokuun loppuun mennessä Mäntsälään 67 kpl.

31.08.2016 tilanne, suluissa heinäkuu

  •  Työttömyysaste 31.08.2016,  7,8% (8,5 %)
  •  Alle 25- vuotiaat, 118 kpl  (120 kpl)
  •  Yli 50 –vuotiaat, 314 kpl (335 kpl)
  •  Pitkäaikaistyöttömät, 292 kpl (287 kpl)
  •  Avoimet työpaikat, 47 kpl (59 kpl)
  •  Työvoima 31.12.2015, 10 105 kpl ( 10 115 kpl 31.12.2014) 

 

Uudenmaan työttömyysaste 31.8.2016 oli 11,7%

 

( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)