Hallitus esittää yrittäjien kustannustukea eduskunnalle

Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaan-toimialan-ja-yrityksen-liikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen

Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

  • Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.

 

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista

Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Yrityksen olisi hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on ottanut huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö,Valtiovarainministeriö  5.6.2020