Mäntsälän työttömyysaste edelleen alle Uudenmaan keskiarvon

Työttömyysaste Mäntsälässä lokakuun lopussa oli 8,3%.   Vuotta aiemmin lokakuun lopun työttömyysaste oli 5,4%.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 838 ja viime vuonna vastaavana ajankohtana heitä oli 545 kpl.

Koko Uudenmaan työttömyysaste oli lokakuun 2020 lopussa 12,5 %. Työttömien luvuissa on mukana lomautetut.  

Lokakuun lopussa Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli 82, yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä oli 356 ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 244. Avoimia työpaikkojen määrä oli 84 kpl ja vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli lokakuun lopussa 72 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin lokakuun loppuun mennessä vuona 2020 89 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 41 kpl yrityksiä.

31.10.2020tilanne, suluissa syyskuu

  • Työttömyysaste 31.10.2020.  8,3 % (8,3 %)
  • Alle 25- vuotiaat,         82 kpl ( 88 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat,        356 kpl (348 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 244 kpl (236 kpl)
  • Avoimet työpaikat,       84 kpl (202 kpl)
  • Työvoima 31.10.2020, 10 037 kpl ( 10 052 kpl 31.12.2019)

( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 31.10.2020 oli 12,5 %