Palveluiden tuottaminen korona-epidemian aikana

Ohje koronatilanteesta johtuvista poikkeusjärjestelyistä

Yleinen ohjeistus määräajaksi

Uudenmaan ELY-keskus on ohjeistanut palveluntuottajia koronatilanteesta johtuvista poikkeusjärjestelyistä viimeksi kuukausi sitten, 27.10.2020. Koska tautitilanne on huonontunut, on valtioneuvosto antanut uusia suosituksia 26.11.2020 esim. korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten etäopetukseen siirtymiseksi määräajaksi.

Huomioiden muuttunut tilanne, Uudenmaan ELY-keskus toteaa arviointi-,valmennus- ja työvoimakoulutuspalveluiden osalta seuraavaa:

Kaikki yksilö- ja ryhmämuotoiset Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämät arviointi-, valmennus- ja koulutuspalvelut tulee toteuttaa etäpalveluna ajalla 30.11.20-6.1.21.

Lähitapaamiset hyväksytään ainoastaan erityistilanteissa, jos esimerkiksi opiskelija on tavattava koneiden ja laitteiden luovuttamiseksi. Tai on jo sovittu näyttökoe ja se voidaan toteuttaa huomioiden hygieniaohjeet ja turvavälit.

Mikäli kuntien omat ohjeistukset edellyttävät tiukempia turvajärjestelyjä, tulee palveluntuottajien huomioida myös ne.

 

27.11.2020

Johtava asiantuntija,
Työllisyys ja kotoutuminen


Päivi Sipiläinen

Yksikön päällikkö,
Työllisyys ja kotoutuminen

Anna Viitanen

Uudenmaan ELY-keskus