Laki kustannustuesta hyväksytty eduskunnassa.

Eduskunta on 27.11. hyväksynyt hallituksen esityksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tilanteen etenemisestä.

Lakimuutoksen seurauksena uusi kustannustuki poikkeaa joiltain osin viime kesänä haettavana olleesta kustannustuesta.


https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/laki-kustannustuesta-hyvaksytty-eduskunnassa/#46f67970