Työttömyysaste Mäntsälässä marraskuun lopussa oli 8,1 prosenttia.   Vuotta aiemmin marraskuun lopun työttömyysaste oli 5,7 prosenttia.  

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 816 ja viime vuonna vastaavana ajankohtana heitä oli 568 kpl.

 Koko Uudenmaan työttömyysaste oli marraskuun 2020 lopussa 12,4 %. Työttömien luvuissa on mukana lomautetut.  

Marraskuun lopussa Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli 81, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 350 ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 257. Avoimia työpaikkojen määrä oli 77 kpl ja vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli marraskuun lopussa 72 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin marraskuun loppuun mennessä vuonna 2020 97 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 42 kpl yrityksiä.

30.10.2020 tilanne, suluissa lokakuu

  • Työttömyysaste 30.11.2020. 8,1 % (8,3 %)
  • Alle 25- vuotiaat, 81 kpl ( 82 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 350 kpl (356 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 257 kpl (244 kpl)
  • Avoimet työpaikat, 77 kpl (84 kpl)

Työvoima 30.11.2020, 10 037 kpl (10 052 kpl 31.12.2019)

(Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 30.11.2020 oli 12,4 %.