Mäntsälän Yrityskehityksen yrityspalvelupäällikkönä tammikuun 11. päivä aloittaa Irina Patrikainen

Irina Patrikainen

Yritysten sijoittautumispalveluita ja yrittäjien neuvontaa tarjoavan sekä paikallista elinkeinoelämää vahvistavan Mäntsälän Yrityskehityksen pitkäaikaisen markkinointipäällikön Jyrki Teeriahon seuraajana aloittava Patrikainen on tutustunut toimintaan aiempien lyhytaikaisten projektien kautta vuosina 2017 ja 2018. Tulevaan työhön perehtyminen alkaa, kokemustiedon siirtymisen kannalta arvokkaalla, tammikuun yhteisajalla Teeriahon kanssa.

”Yrityskehityksen tapa kokeilla ja toimia ripeällä Mäntsälän mallilla teki vaikutuksen. Jo tuolloin ajattelin, että olisi hienoa päästä pysyvämmin osaksi tiimiä ja samalla tehdä työtä oman kotikunnan eteen koko kuntakonsernin kanssa. Itse olen kehittäjä mieleltäni, ja pidin heidän tyylistään esimerkiksi pyrkiä yksinkertaistamaan joskus hankalina ja byrokraattisina pidettyjä palveluita. Toimintaa ei ole keskitetty ainoastaan isojen organisaatioiden tarpeisiin vaan myös pienempiä yrityksiä on nostettu keskiöön Kuukauden sijoittuja ja Mekin valitsimme Mäntsälän -kampanjoiden kautta”, sanoo Patrikainen.

Vantaan kaupungilta siirtyvällä Patrikaisella on omakohtaista kokemusta monelta alalta. Palvelukehityksen ja markkinoinnin pariin Vantaalle hän päätyi Lahdessa käytyjen palveluliiketoiminnan tradenomi opintojen jälkeen. Ennen markkinoinnin tehtäviä Patrikainen on tehnyt pitkään töitä ravintola-alalla, niin työntekijänä kuin yrittäjänä. Yritystoiminta on tullut tutuksi myös puolison infra-alan yrityksen kautta. Toiveena on kuitenkin jo pidempään ollut päästä erilaisten kehitysprojektien pariin. 

”Pidän kehitystyöstä; siinä pääsee haastamaan itseään monipuolisesti. Yritykset törmäävät nykyään yhä moninaisempiin haasteisiin, joista selvitäkseen perinteisiä ajattelumalleja pitää haastaa. Elinikäisestä oppimisesta puhutaan paljon. Sanonnan kuluneisuuden ei kuitenkaan kannata antaa viedä itse tarkoitusta pois. Ennen liiketoiminnan toimintaympäristö oli stabiilimpaa ja ennustettavampaa, nykyään toimintaympäristö on huomattavasti haastavampi. Ainut tapa pysytellä menossa mukana, on olla avoin uudelle”, pohtii yritysneuvontaakin tulevassa työssään antava Patrikainen. 

Mäntsälästä löytyy monia liiketoiminnan esimerkkejä, joista on nähtävissä tällaista ennakkoluulotonta ja edistyksellistä ajattelua. Näistä varmasti tutuin esimerkki on Yandexin ja Nivoksen yhteistyönä toteutettu lämmöntalteenotto.

”Jos ajatellaan Yrityskehityksen hyvää mainetta, on pitkään yhteistyötä tehneen kolmen hengen tiimin saavutus vaikuttava. On hienoa päästä aloittamaan oma työ näin positiivisista lähtökohdista”, toteaa Patrikainen.