Kokonaistyöttömyys laskenut ja työpaikkojen määrä lisääntynyt Mäntsälässä

Mäntsälän kokonaistyöttömyys on laskenut ja avoimien työpaikkojen määrä noussut, pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman noussut joulukuuhun verrattaessa.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 880 ja viime vuonna vastaavana ajankohtana heitä oli 620. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli tammikuun 2021 lopussa 12,9 % ja Mäntsälässä 8,8 %. Työttömien luvuissa on mukana lomautetut.

Avoimia työpaikkojen määrä on noussut joulukuun 65:stä 117:sta. Vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli tammikuun lopussa 248. Uusia yrityksiä perustettiin Mäntsälään helmikuun loppuun mennessä 22. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 9 yritystä.

31.1.2021 tilanne, suluissa joulukuu 2020

  • Työttömyysaste  8,8 % (9,2 %)
  • Alle 25–vuotiaat 107 kpl (105 kpl)
  • Yli 50–vuotiaat 374 kpl (382 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät 277 kpl (268 kpl)
  • Avoimet työpaikat 117 kpl (65 kpl)
  • Työvoima 10 037 kpl (10 052 kpl) 

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus