Kustannustuki III haku auki 27.4. ja sulkemiskorvauksen 12.5.

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Yritys voi hakea kustannustukea

 • jos sillä on Y-tunnus
 • yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa ja
 • liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

kustannustuki

Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta, ja sen voi tarkistaa valtiokonttorin sivuilta.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea.

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut ja menetykset liiketoiminnassa tukikaudella.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista:

 • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
 • Varastovuokrat
 • Sähkö, vesi ja kaasu
 • Jätehuolto
 • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
 • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
 • Kiinteistöverot
 • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
 • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
 • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut 
 • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
 • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
 • Konsernin hallinnointipalkkio
 • Lupa- ja muut viranomaismaksut
 • Jäsenmaksut
 • Puhelinliittymät
 • Tietoliikenne
 • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
 • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata.

Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään jatkossa työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Työnantajan sivukuluja ovat esimerkiksi loma-ajan ja sairausajan palkka ja lomaraha sekä sosiaaliturvan ja työterveyshuollon kustannukset. Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

Uudet 1.1.2020 jälkeen perustetut yritykset voivat hakea kustannustukea, vain jos ne kuuluvat pian julkistettavalle toimialalistalle, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10%.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

kustannustuen muutokset

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus avautuu hakuun toukokuun 12 päivä. Yritys voi hakea sekä kustannustukea että sulkemiskorvausta. Mikäli yrityksen toimintaa on rajoitettu sulkutoimenpitein osittain, esimerkiksi ravintoloiden tai liikuntapaikkojen asiakastilojen sulkeminen, voi yritys hakea sulkemiskorvausta niiltä osin.

sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus - Valtiokonttori

Lähde: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/