Mäntsälän työttömyysaste toukokuun lopussa Uudenmaan alhaisin 7,4%

Mäntsälän työttömyysaste on ollut keväällä laskusuhdanteinen. Huhtikuun 8 %:sta työttömyysaste on toukokuun loppuun mennessä laskenut 7,4 %:iin, ollen koko Uudenmaan alhaisin.

Viime vuonna 2020, koronapandemian alussa työttömyysaste oli toukokuussa 12,1 %. Työttömyys on laskenut kaikilla osa-alueilla ja myös avoimien työpaikkojen määrä on noussut. 

Uusia yrityksiä on perustettu toukokuun loppuun mennessä 59. Rekisteristä poistuneita yrityksiä on 19. 

31.5.2021 tilanne, suluissa huhtikuu

  • Työttömyysaste 7,4 % (8,0 %)
  • Alle 25–vuotiaat 78 kpl (82 kpl)
  • Yli 50–vuotiaat 335 kpl (352 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät 293 kpl (301 kpl)
  • Avoimet työpaikat 199 kpl (132 kpl)
  • Työvoima 10 159 kpl ( 10 037 kpl 31.12.2020)

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus