Avoimien työpaikkojen määrä noussut, työttömyysluvut nousseet hieman

Mäntsälän työttömyysaste on Uuteenmaahan verrattuna hyvällä tasolla, vaikka toukokuusta on havaittavissa pientä nousua kaikissa työttömyysluvuissa.

Uudenmaan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 12,8%. Mäntsälässä sama luku oli 8,1%. Vuotta aiemmin Mäntsälän kesäkuun lopun työttömyysaste oli 11,5%. Avoimia työpaikkoja oli kesäkuun lopussa 217 kun vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli 75 kpl. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt, ollen nyt kesäkuun lopussa 304 kpl kun määrä oli vuotta aiemmin 214 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin Mäntsälään kesäkuun loppuun mennessä 74 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 23 yritystä.

30.6.2021 tilanne, suluissa toukokuu

  • Työttömyysaste 8,1 % (7,4 %)
  • Alle 25- vuotiaat 91 kpl (78 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat 344 kpl (335 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät 304 kpl (293 kpl)
  • Avoimet työpaikat 217 kpl (199 kpl)

Työvoima 30.06.2021, 10 159 kpl ( 10 037 kpl 31.12.2020)

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus