Siirry sisältöön

Loppuvuoden työllisyystilanne on vuoden takaista parempi

Joulukuun työttömyysaste oli 6,9 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 9,2 %. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun 2021 lopussa 706 kpl, kun vuonna 2020 vastaavana ajankohtana heitä oli 920 kpl. Avoimia työpaikkoja oli Mäntsälässä 148 kpl, kun vuotta aikaisemmin niitä oli joulukuun lopussa 65 kpl.

Mäntsälän luvut ovat edelleen positiivisia koko Uuteenmaahan verrattuna, jonka työttömyysaste oli joulukuussa 10,5 %. Kokonaistyöttömyystilanne oli kuitenkin marraskuuta huonompi. Uusia yrityksiä Mäntsälään perustettiin vuoden 2021 aikana 122 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 57 yritystä. Tarkemmat työttömyysluvut kuvassa.

Mäntsälän joulukuun 2021 työllisyyskatsaus, jossa esitetään lukuina työllisyystilanne. Työttömyysaste 6,9 %, alle 25-vuotiaita työttömiä 70 kpl, yli 50-vuotiaita työttömiä 327 kpl, pitkäaikaistyöttömiä 294 kpl ja avoimia työpaikkoja 148 kpl.

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus