Siirry sisältöön

Alueiden tutkimus 2022 tulokset: Mäntsälän elinvoima on vertailussa omaa kuntaryhmäänsä keskimääräistä parempi

Alueiden tutkimus 2022 nostaa kuntien lisäksi esille väkirikkaimmat kaupunkiseudut tarkastellakseen näiden kansantalouden kannalta merkittävien alueiden ominaispiirteitä, vahvuuksia sekä haasteita tulevaisuusvalmiuden rakentamisen näkökulmasta.

Tulevaisuus valmiutta, eli valmiutta kohdata ilmiöitä ja muutoksia tarkastellaan seuraavien tekijöiden kautta:
• Inhimillinen pääoma: väestö, osaaminen ja osallisuus
• Tuottavuuden tekijät: työpaikat, työvoima ja teknologiat
• Vihreä siirtymä: yritykset, yhdyskunnat, infrastruktuuri, resurssien käyttö ja kuluttaminen. (WSP, Alueiden tutkimus 2022).

Helsingin seutukunta muodostaa elinvoimaisen kuntaklusterin

Mäntsälän elinvoimaa voimaan arvioida ainakin kolmella tavalla; Mäntsälä kuntana ja Mäntsälä osana Helsingin seutukuntaa sekä KUUMA-kuntia.
Tutkimuksen mukaan Helsingin seudun neljätoista kuntaa muodostavat ainutlaatuisen väestökeskittymän ja elinvoimaisten kuntien klusterin, joiden kunnilla on kauttaaltaan hyvä kyky kohdata tulevaisuuden haasteet. Helsingin seutu oli 152 pisteellä kokonaissummapisteissä seutukuntien paras, Tampereen seutu toinen 151 pisteellä ja Oulun seutu kolmas 145 pisteellä.

Mäntsälä pärjää hyvin omassa kuntaryhmässään

Kuntana Mäntsälä kuuluu tutkimuksen kuntaryhmä-luokituksessa luokkaan A2, eli lähikunta, josta on alle tunnin matka isoon kaupunkiin. Näitä kuntia on tutkimuksen mukaan Suomessa yhteensä 36 kappaletta. A2 kuntien keskimääräiset kokonaissummapisteet olivat 130 ja A1 luokan (isot kaupungit) 154. Mäntsälän kunnan kokonaispistemäärä eli elinvoimaindeksi oli 139. Mäntsälän elinvoima on omaa kuntaryhmäänsä keskimääräistä parempi.

Mäntsälän kokonaisijoitus on hyvä - runsas pendelöinti verottaa hieman pisteitä

Verrattaessa Helsingin seutukuntien muihin kuntiin tai KUUMA-kuntiin parannettavaakin löytyy. KUUMA-kunnista parhaiten pärjäsi Tuusula, kokonaispistemäärällä 160 ja huonoiten Pornainen, pisteillä 126. Seutu- ja KUUMA-kuntien keskinäisessä vertailussa Mäntsälä jää kummassakin viimeiseen kolmannekseen. Elinvoiman hajonta Helsingin seutukuntien kesken oli kuitenkin maltillista, verrattuna vaikka Tampereen seutukuntiin. Mäntsälän sijoitukseen laskevasti vaikuttanee mm. työperäisen pendelöinnin määrä, mikä vaikuttaa negatiivisesti todelliseen työpaikkaomavaraisuuteen. Mutta jos verrataan kokonaissijoitusta kaikkien Suomen kuntien kesken, on Mäntsälän 37. sija kaikkien noin kolmensadan kunnan kesken erittäin hyvä.

Huomionarvoista oli myös kaupunkiseutujen vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys, joka on menneen seitsemän vuoden aikana ollut Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun seuduilla ollut muuta maata puolet nopeampaa. Toisin sanoen näiden alueiden ostovoima kehittyy suotuisasti.

Liikenneverkkoja kehitettävä ja peruskorjattava määrätietoisesti

Tulevaisuusvalmiuden ja elinvoiman kannalta tärkeiksi asioiksi nostettiin mm. päätieväylien kunnossapito sekä rataliikenteen häiriöiden vähentäminen ja nettiyhteyksien parantaminen. Lisäksi pyöräily- ja kävelyreittien ja -mahdollisuuksien määrätietoisen parantaminen nähdään tulevaisuuden voimavarana.

Koko tutkimuksen löydät täältä: https://www.wsp.com/fi-fi/nakemyksia/alueiden-tutkimus-2022