Siirry sisältöön

Ympäristöprojektin tuloksia - Kruunun alueen piharakentaminen käynnistynyt

PIHARAKENTAMINEN KRUUNUN ALUEELLA KÄYNNISTYNYT

Työpaikka-alueiden kehittämistä koskeva projektityö on edennyt Kruunun alueella piharakentamiseen ensimmäisten toimipaikkojen osalta. Yrittäjien kannalta mahdollisimman helpoksi tehtävällä julkisivurakentamisella, lähinnä vihertöillä, pyritään parantamaan alueiden ulkoista ilmettä ja ympäristökuvaa. Projektissa on jo aikaisemmin toteutettu mm. opastuksen parantamiseen tähtääviä hankkeita.

Kunnan ja yrittäjien yhteistyöhankkeet käynnistettiin runsas vuosi sitten Kruunun, Veturin ja Poikkitien alueilla. Suurimmalle Kruunun alueelle laadittiin yleissuunnitelma, jossa esitettyjen pääideoiden perusteella yksittäisten yritysten on helppo kehittää omia piha-alueitaan. Ostopalveluna tehtävien vihertöiden tekemiseen on valittu pihaurakoitsija tarjouskilpailun perusteella.

Kehittämishankkeita koordinoivan ja käytännön kenttätyöstä vastaavan Samuel Kivirannan mukaan yrittäjien suhtautuminen hankkeisiin on ollut myönteistä. Konkreettisten tulosten saavuttaminen erityisesti piharakentamisessa on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Toimenpiteiden ajankohtaa ja laajuutta suunniteltaessa joudutaan ottamaan huomioon mm. yrittäjien taloudelliset resurssit ja mahdolliset lisärakentamista koskevat suunnitelmat.

Käytössä olleen toimintamallin mukaan toimipaikoilla järjestettiin viime syksyn aikana yli 20 katselmuskäyntiä, joissa yrittäjät ovat voineet saada asiantuntijaneuvoja mm. kasvivalintojen suhteen. Useissa tapauksissa tapaamiset johtivat erillisen pihasuunnitelman laatimiseen talven aikana. Kevään ja alkukesän aikana käydyt neuvottelut ovat nyt konkretisoituneet neljän toimipaikan osalta. Kokonaishyödyn kannalta olisi toivottavaa, että ensimmäiset toteutuneet esimerkit vauhdittaisivat edelleen piharakentamiseen osallistumista tulevana syksynä.Kuluvan kesän aikana Kruunun, Veturin ja Poikkitien alueiden rinnalle on otettu uutena projektialueena Helsingintien työpaikka-alue. Kruunun alueen tapaan Helsingintien alueelle on parhaillaan laadittavana yleissuunnitelma, jonka toteutus käynnistetään loppukesällä.