Siirry sisältöön

Innovaatioympäristön arvo on ajatuksilla ja ajatustenvaihdolla.

Innovaatioympäristöä pohdittiin Uusimaa innovoi hankkeessa, jonka tehtävänä on rakentaa alueellinen innovaatiostrategia Uudellemaalle. Tuleva strategia täydentää Helsingin seudun innovaatiostrategiaa, joka valmistui vuonna 2005. Suunnitteluprosessin vetovastuu on Laurea-ammattikorkeakoululla. Toteutus tapahtuu yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Työryhmän ”Innovaatio ympäristön fyysiset puitteet” työhön osallistuivat Wisa Majamaa YIT Oy:stä, Kimmo Rönkä Movense Oy:stä, Jussi Kokkila Laurea ammattikorkeakoulusta ja Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehitys Oy:stä.

TIIVISTELMÄ TYÖSTÄ:

”Innovaatioympäristö on ympäristö, jossa asutaan ja toimitaan luontevasti elämän mukaan. Kulkuyhteydet toimivat. Innovaatioympäristön arvo on ajatuksilla ja ajatustenvaihdolla".

Olemisen ja toiminnan helppous

Olemisen ja toiminnan helppous on lähtökohta hyvälle innovaatioympäristölle. Pelkkä fyysinen tila, olkoonkin kuinka toimiva ja tehokas tahansa, ei innovaatioympäristönä riitä. Ihmiset asiat tekevät ja oikean ilmapiirin merkitystä ei voi ohittaa kun puhutaan innovaatioista ja innovatiivisesta toiminnasta.

Hyvät kulkuyhteydet

On luotava fyysisiä kokonaisuuksia, jotka luontevalla tavalla yhdistävät eri aloja toisiinsa. Omalle ajattelulle ja ajatusten vaihdolle on annettava tilaa. Joustavat kulkuyhteydet on toinen keskeinen elementti. Innovaatioympäristöjen on sijaittava keskeisillä paikoilla joihin on helppo tulla.

Tiedon läikkymistä kilpailulla ja yhteistyöllä

Kyetäkseen käyttämään henkisiä voimavarojaan tehokkaasti on aikaa oltava myös lepoon ja virkistäytymiseen. Tällöin korostuu myös hyvien kulkuyhteyksien tärkeys. Innovaatioympäristölle on hyväksi klusteroituminen; samassa paikassa voisi olla kilpailua ja yhteistyötä ja tapahtuu tiedon ”läikkymistä” ja ohivirtausta. Läikkymisellä ja ohivirtauksella tarkoitetaan spontaania informaation vaihtoa, jossa ajatuksia vaihdetaan kasvokkain tilannetta enempää suunnittelematta.