Siirry sisältöön

Naisyrittäjyydestä dynamiikkaa Mäntsälään

Kyllä, jos näin halutaan. Poikkeuksellisen hyvin menestyneitä naisten omistamia yrityksiä tutkinut Eeva Eskola vieraili Mäntsälän kunnan elinkeinoasiain-neuvottelukunnassa 24.5.07 kunnantalolla. Eskolan mukaan menestyvien yritysten naisjohtajia yhdistää pehmeiden arvojen tavoitteet yritystoiminnassa sekä kenties jo lapsuudesta asti saatu kannustus ja tuki elämässä. Usein kannustajana ovat olleet omat vanhemmat tai aviopuoliso. Sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna naisjohtajien yritykset ovat menestyneempiä kuin miesten johtamat yritykset.

Naiset perustavat yleensä pieniä yrityksiä, eivätkä ole kasvuhakuisia. He myös toimivat useimmiten yksin. Nämä seikat eivät kuitenkaan tee naisyrittäjistä huonoja. Pienuus ja alisuoriutuminen ovat tietoisia valintoja, koska naiset eivät ole valmiita luopumaan ajasta perheen tai itsensä kanssa. Rahan tekeminen ei kannusta naisyrittäjiä vaan halu tehdä hyvää ympäristölleen. Perhe ei ole haitta vaan voimavara, josta yrittäjä ammentaa vaikeinakin aikoina.

Naisten kyky johtaa ”kotirintamaa” ja yrityksiä pohjaa sotien aikoihin, jolloin heitä tarvittiin miesten ja poikien ollessa rintamalla. Sotien jälkeen alkoi naisten siirtyminen työelämään, koska sotakorvausten maksaminen teetätti runsaasti työtä. Luontaisesti naiset pystyvät hoitamaan useita asioita yhtä aikaa. Tämä ja pehmeiden arvojen pitäminen tärkeimpänä tekeekin heistä erinomaisia henkilöjohtajia. Naisilla on myös kyky liikkua henkilö- ja asiajohtamisen välisellä akselilla helpommin kuin miehillä. Naisjohtajat hallitsevat hyvin henkilöresurssien tehokkaan käytön.

Tilaisuudessa käytti yrittäjänaisen puheenvuoron Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Maija Vidqvist. Ohkolasta kotoisin oleva Vidqvist nimesi oman yrityksensä tärkeimmäksi tavoitteeksi olla Suomen paras teollisuusvesiä käsittelevä yritys. Yhden henkilön omistajan lisäksi työllistävän yrityksen johtaja totesi, että yritys saa kasvaa hallitusti, kunhan ajanhallinta säilyy. Yrittäjyydestä Mäntsälässä Vidqvist totesi, että alun vaikeuksien jälkeen asiat ovat kyllä sujuneet, mutta yrittäjien palveluissa on parantamisen varaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kuvateksti: Elinkeinoasiainneuvottelukunnan puheenjohtaja Virpi Salmi (oik.), Eeva Eskola (kesk.) ja Maija Vidqvist (vas.) totesivat naisyrittäjyyden teemalla pidetyssä kokouksessa käydyn harvinaisen vilkasta keskustelua.