Siirry sisältöön

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS NOUSSUT MÄNTSÄLÄSSÄ

Mäntsälän Yrityskehityksessä seurataan aktiivisesti työpaikkaomavaraisuuden kehitystä, koska työpaikkaomavaraisuus on yksi keskeisistä mittareista selvitettäessä elinkeinoelämän menestystä kunnassa.
Vanhassa maatalousyhteiskunnassa, jota Mäntsäläkin edusti vielä 1960-luvulla, työpaikkaomavaraisuus oli lähes 90 prosenttia. Työpaikkaomavaraisuutta oli helppo ylläpitää, koska suuri osa työstä oli maataloustyötä. Agraariyhteiskunnan päivistä on edetty jo kauas. Viimeisten vuosikymmenien muuttoliike on muuttanut työpaikkarakenteen.

Viime vuosien ilmiö, jossa Mäntsälään muuttaa paljon uutta väkeä asumaan, mutta itse työpaikka säilyy niin sanotussa lähtökunnassa edelleen, on vaikuttanut heikentävästi Mäntsälän ja muidenkin kehyskuntien työpaikkaomavaraisuuteen.

Työpaikkaomavaraisuutemme onkin heikentynyt tasaisesti vuoteen 2006 saakka, jolloin päädyttiin 58,6 prosenttiin (Mäntsälässä työskentelevien suhde koko työssä käyvään väestöön). Vuonna 2007 noustiin jo hieman eli 58.8 prosenttiin. Viimeinen saatavissa oleva luku on vuodelta 2008 jolloin työpaikkaomavaraisuus oli kiivennyt 61,3 prosenttiin paljolti Tokmannin Mäntsälään rakentaman logistiikkakeskuksen ja sen lähes 400 työntekijän ansiosta.

Lähde: Tilastokeskus ja MYK/Pekka Tikka.