Siirry sisältöön

Yritysvaikutusten arviointi alkaa Mäntsälän kunnassa

Mäntsälän kunta ottaa päätöksenteossa käyttöönsä yritysvaikutusten arvioinnin, koska kunnan hankinnat ja rakentaminen vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan. Kunta on tärkeä asiakas monelle yritykselle.

Yritysvaikutukset arvioidaan vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä päätöksenteon yhteydessä. Lautakunnat perustelevat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset kirjallisesti. Työn helpottamiseksi on laadittu lomake, jota tarvittaessa voi käyttää.

Yritysvaikutusten arviointi tehdään Mäntsälässä kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa yrityksen tai yritysten kustannuksiin, investointeihin liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan.

– Toivomme MYK:ssä arvioinnin lisäävän etukäteiskeskustelua yritysten ja kunnan välillä. Uskon tiedonkulun parantuvan, jolloin yritysmyönteisyytemme kasvaa entisestään. Pidän myös hyvänä, että jatkossa kunnan kotisivuilla julkistetaan merkittäviä hankintoja koskevat strategiset taloussuunnitelmat ja talousarvioon liittyvät päätökset. Kilpailutuksia kannattaa mäntsäläläisten yritysten eritoten seurata. Vaikka kunta ei saakaan suosia hankinnoissaan niin sanotusti omia yrityksiään, kannattaa mäntsäläläisten yrittäjien olla valppaina kilpailutuksissa. Yrittäjän kannattaa olla oikeaan aikaan liikkeellä ja mielellään hieman etuajassa, painottaa Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka.