Siirry sisältöön

Kiertotalouden investointiavustusta haettavissa 16.4. asti.

Kiertotalouden investointiavustus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Haku on auki 16.4. asti.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Yrityksellä on oltava halua muuttaa perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi. Tavoitteena on tehdä Suomeen kohdistuvia investointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti. Yrityksellä tulee olla taloudelliset edellytykset omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan. 

Rahoitusta voi saada materiaalikiertoon, uudenlaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä liiketoiminnan ja työllisyyden edistämiseen merkittävästi vaikuttaviin investointeihin.

Rahoituksen kohteena voivat olla

Rahoituksen käyttökohteet

Tukikelpoiset kustannukset määritetään tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin. Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu:

Rahoitus myönnetään avustuksena ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti. Enimmäistukitasot ylimääräisiin investointikustannukseen ovat pk-yrityksissä 45 % ja suurissa (ml. midcap) 35 %. Tuen enimmäismäärä on 15 miljoonaa euroa rahoitettavaa hanketta tai yhteishanketta kohden.

Lähde ja lisätietoja: Business Finland