Siirry sisältöön

Mäntsälän ekosysteemi 2/5: Resurssiviisaus - hyödynnä ylijäämiä

Kiertotaloutta käsittelevän artikkelisarjan toinen osa käsittelee materiaaliviisautta tai tarkemmin resurssiviisautta, koska myös ihmiset ovat osa kiertotaloutta.


 Resurssiviisaus: Hyödynnä ylijäämiä

Avain tulevaisuuden kannattavaan liiketoimintaan löytyy resurssiviisaudesta. Yritysten ja yhteisöjen välinen kiertotalouteen perustuva yhteistyö ottaa mallinsa luonnon ekosysteemistä, jossa jätettä ei juuri synny ja kaikilla toimijoilla on tarkoitus. Parhaat tulokset saavutetaan monimuotoisella paikallisella yhteistyöllä, jossa materiaalikierto ja saatavilla olevat resurssit huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useat toimijat muodostavat kumppanuuksia, tekevät yhteistyössä materiaalisuunnittelua ja hyödyntävät toistensa ylijäämämateriaali- ja ylijäämäenergiavirtoja. Resurssit voivat olla myös aineetonta kuten työvoimaa.

Valmistautuminen on strategisesti viisasta. Viime aikojen yllättävät resurssiniukkuudet ovat esimerkki uhkakuvasta, jonka edessä olemme. Alueellisella, organisaation sisäisellä tai yritysten välisellä yhteistyöllä ja suunnitellulla voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja näin pienentää ulkoisten uhkien riskiä.

Jätehierarkia infograafissa kuvataan kuinka jätteen ehkäisy on kaikkein toivottavin vaihtoehto ja sen ja vähiten toivotun jätteen hävittämisen väliin jäävät minimoiminen, uusiokäyttö, kierrätys ja energiaksi poltto.

Kuvassa jätehierarkia, joka kuvaa materiaalien käyttötapojen priorisointia

Lue myös Mäntsälän ekossysteemi 3/5: Kiertotalouden toimintatavat yrityksille (linkki artikkeliin)