Erik Herlevi Mäntsälästä vuoden kalastusopas 2009

Vuoden 2009 kalastusoppaan arvonimen sai mäntsäläläinen kalastusopas Erik Herlevi. Hän on Suomen kalastusopaskillan puheenjohtaja ja kehittänyt itäisen Suomenlahden kalastusta voimakkaasti eteenpäin.

Herlevillä on kolme päätoimialuetta, jotka ovat Rönnäs Pernajan lahdella, Haikkoon selkä Porvoossa sekä Kallahti Helsingissä. Hänen yrityksensä Augur Kalastuspalvelu Oy tarjoaa myös monipuolisia oheispalveluja kalastajien tarpeisiin.

- Järjestämme vapakalastusta turvallisilla pienveneillä huhtikuusta joulukuuhun. Saalistamme muun muassa taimenta, kuhaa, haukea, ahventa ja madetta. Talvisiin jääretkiin kuuluvat lämpimät puvut, nuotio, kuuma keitto ja pilkintää. Helmikuussa tulee mateitakin, kertoo vuoden kalastusopas Erik Herlevi.

Valinnan vuoden kalastusoppaasta teki Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry.