MÄNTSÄLÄSTÄ NOUSEE MONI JUNAAN

Mäntsälän rautatieasemalta nousee junaan syksyllä 2006 noin 800 – 1500 matkustajaa päivässä. VTT:n erikoistutkija Marja Rosenbergin analysoiman tutkimuksen mukaan Helsingin suuntaan on menijöitä 1130 ja Lahden suuntaan 144 ihmistä.

Toivotuimmat junan lähtöajat Mäntsälästä osuvat aamukuuden ja -kahdeksan välille. Toivotuin lähtöaika on kello 7.15 ja 7.30 välillä. Suosituin paluu ajoittuu 16 – 17.00 välille.

Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja nopea matka-aika. Opiskelua tai työntekomahdollisuutta matkan aikana toivotaan vain vähän. Sen sijaan niin sanottu hiljainen vaunu on usean tulevan matkaajan toiveena.
Mäntsälästä junaan nousevista suurin osa matkustaa Helsingin rautatieasemalle saakka. Seuraavaksi suosituimpia poistumisasemia ovat Pasila, Tikkurila ja Kerava. Väliasemista suosituin oli Malmi, jonne päästäkseen oikoratamatkalaisen täytyy vaihtaa junaa Tikkurilassa.

Vastaajista 43 % ei käytä pääkaupunkiseudun päässä liityntäliikennettä. Helsingin linja-autojen, raitiovaunujen ja metron käyttö on liityntäliikennevaihtoehdoista toivotuinta. Näitä ilmoittaa käyttävänsä 484 vastaajaa (34 %). Vantaan seutulipun tarvitsee 149 (10 %) ja YTV-seutulipun 62 vastaajaa (4 %). Keravan liityntäliikennettä aikoo käyttää 66 vastaajaa. Keravan luvut yllättivät hieman, samoin Lahden suuntaan matkaavien määrä oli hieman odotettua suurempi.

Kesällä polkupyörällä Mäntsälän asemalle

Pukkilalaiset suosivat liityntäliikennettä linja-autolla Mäntsälän asemalle kautta vuoden, mutta mäntsäläläiset kulkevat asemalle kesäisin pyörällä, autolla tai jalan. Talvella suosituin siirtymämuoto on oman auton jälkeen liityntäliikenteessä bussi. Liikennettä asemalle suunnitellaan Mäntsälässä ja Pukkilassa vielä, mutta pyrkimyksenä on saada liityntäliikenne toimimaan syksyyn 2006 mennessä.

Mäntsälän asemaa käyttää 1500 – 2400 ihmistä päivässä

Tutkija Marja Rosenberg on yllättynyt mäntsäläläisten ja pukkilalaisten joukkoliikennemyönteisyydestä. Omasta henkilöautosta on junaan siirtymässä tutkimuksen mukaan peräti 229 miestä ja 199 naista, kertoo Marja Rosenberg.

-Ja kokonaismatkustajamäärä Mäntsälän ja Haarajoen uusilla asemilla nousee 2000-2800 matkustajan välille vuorokaudessa kun matkustustapahtumia kertyy jokaiselle kyselyssä junan käyttäjäksi ilmoittautuneelle mäntsäläläiselle tai pukkilalaisella päivässä kaksi – lähtö ja paluu, selventää Rosenberg. Mäntsälän asemaa käyttävien matkustusluku on Haarajokea selvästi suurempi. Mäntsälän aseman matkustajamääräksi Rosenberg arvioi näin 1500 – 2400 henkilöä päivässä.

Junan käyttäjätutkimuksen tilaajat olivat Mäntsälän ja Pukkilan kuntien lisäksi VR Osakeyhtiö ja YTV. Tutkimuksen toteutti Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Analyysistä vastasi VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan erikoistutkija Marja Rosenberg.

Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi VR:n liikennesuunnittelussa ja markkinoinnissa sekä kuntien joukkoliikennesuunnittelussa.

Lisätietoja: markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, 050 381 9204

markkinatutkija Marika Järvinen, VR Henkilöliikenne, 0307 30360, 040 863 0360