Siirry sisältöön

KUUMA-kunnille yhteinen elinkeinostrategia

KUUMA-kunnille on laadittu yhteinen elinkeinostrategia. -Alueellinen elinkeinopolitiikka muodostuu kokonaisuudesta, jossa eri toimijoiden tekemiselle on määritelty yhteinen suunta ja jota toteutetaan usean eri toimijan yhteistyönä, Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu sanoo. – Varsinainen yritystoiminta on luonnollisesti yrittäjien vastuulla, ja kuntien tehtävä on luoda yritystoiminnalle hyvä toimintaympäristö, Joensivu jatkaa.

KUUMA kuntien yhteiset toimenpiteet liittyvät logistisen sijainnin hyödyntämiseen, työvoiman saatavuuteen ja aluemarkkinointiin. – Elinkeinostrategiassa on hankkeistettu yhteisesti tehtävät toimenpiteet, KUUMA-elinkeinotyöryhmän puheenjohtaja Lasse Laaksonen painottaa.

Yritystontteja tarjolla myös kuntien raja-alueilla

Elinkeinostrategian mukaan kunnilla tulee olla koko ajan käytettävissä riittävästi rakentamiskelpoista maata erilaisen yritystoiminnan tarpeisiin. Kilpailukykyä parannetaan nopeuttamalla ja lisäämällä yritysalueiden kaavoitusta. Yhteistyössä keskitytään ylikunnallisen kaavoituksen ja työpaikka-alueiden kehittämiseen kuntien raja-alueilla.

Seudun logistinen kilpailukyky kasvaa

KUUMA-alueen kannalta keskeisiä toimialoja ovat teknologiateollisuus, elintarviketeollisuus ja rakennusala. Alueen logistinen sijainti on erinomainen tukkukaupan yksiköille. Vuosaaren sataman valmistuminen ja lentokenttäalueen kasvu tuovat uusia mahdollisuuksia. Elinkeinostrategiassa nostetaan esille poikittaisten liikenneyhteyksien parantaminen.

Seudun työpaikkaomavaraisuutta nostetaan

Vuonna 2003 työpaikkaomavaraisuus Keski-Uudenmaan kunnissa oli 63,4 %. Alueella asuva työvoima on lisääntynyt nopeammin kuin alueen työpaikat. – KUUMA-kunnat pitävät tavoitteena työpaikkaomavaraisuuden nostamista, yhteistyöjohtaja Kirsi Mononen sanoo.

Mäntsälässä KUUMA kuntien elinkeinostrategia työhön on osallistunut Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka.

KUUMA Elinkeinostrategia tiedote luettavissa kokonaisuudessaan KUUMA sivuilta www.kuuma.fi ja katso ajankohtaista.