Mäntsälällä hyvä maine yritysten näkökulmasta

 

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta

 

Keravan Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Lahja Sallinen toteutti opinnäytetyön yhteistyössä Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä mainetutkimus, jossa Mäntsälän mainetta selvitetään kahden erilaisen kohderyhmän mielipiteiden avulla. Näitä kohderyhmiä olivat Mäntsälän Yrityskehityksen sidosryhmät sekä heidän mahdolliset asiakkaansa pääkaupunkiseudulta.

 

Tämän tutkimuksen pääongelma oli: Millainen maine Mäntsälällä on Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa asioivien yritysten sekä pääkaupunkiseudun mahdollisten asiakasyritysten näkökulmasta? Tutkielman avulla saatiin uutta tietoa kaikille heille, joita Mäntsälän maine kiinnostaa. Lisäksi tutkimuksen avulla saatiin selville, onko Mäntsälän kuntaan juuri perustetulla holding-yhtiöllä vaikutusta kunnan maineeseen.

 

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselyt lähetettiin 120 eri yritykseen, jotka sijaitsevat Mäntsälän lähistöllä tai pääkaupunkiseudulla. Suurin osa vastaajista oli yritysten päättäjiä. Vastaukset saatiin 38:sta yrityksestä.

 

Kyselylomakkeiden analysoinnin perusteella voitiin todeta, että Mäntsälän kunnan maine on positiivinen. Mäntsälän Yrityskehityksen toimintaan oltiin tyytyväisiä ja moni oli kokenut saavansa apua ja tukea heiltä.

 

Vastaajien mielestä paikkakunnan maineella ja sijainnilla on vaikutusta yrityksen toimipaikan valintaan. Mäntsälän kunta on ollut aktiivinen ja kunnassa on tehty paljon työtä yritysten saamiseksi paikkakunnalle. Tämän olivat myös vastaajat huomanneet. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Mäntsälässä meneillään olevalla holding-yhtiö keskustelulla ei ole vaikutusta Mäntsälän maineeseen.