PK-yritysten tyytyväisyys MYK:n toimintaan tutkittiin

Mäntsäläläiset  yritykset ovat pääasiassa tyytyväisiä Mäntsälän Yrityskehityksen toimintaan. Lähes 70 prosenttia vastaajista (67,2%)  ilmoitti olevansa toimintaan tyytyväinen.  ”En osaa sanoa” – vastauksia oli 25,45  prosenttia, jokseenkin tyytymättömiä 5,45 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä 1,82 prosenttia. En osaa sanoa – vastaajille MYK:n toiminta oli melko tuntematonta. Erittäin tyytyväisiä vastaajia oli 27,27 prosenttia.  

Palautetta tuli pieniltä yrityksiltä positiivisten kommenttien lisäksi mm. siitä, kuinka Yrityskehityksen tulisi palvella tasapuolisemmin jo olemassa olevia pienempiäkin yrityksiä, sen sijaan että vain keskityttäisiin suurempiin yrityksiin. 

Näkyvyydestä Mäntsälän Yrityskehitys on saanut myös kehuja. Yritykset tietävät Mäntsälän Yrityskehityksen ja sen toiminnan, joskin jotkut pienistä yrityksistä, eivät nähneet MYK:n toiminnalla suoria taloudellisia hyötyjä omassa toiminnassaan. Kyselyn toteutti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Patrick Nordström erillistutkimuksena mäntsäläläisten yritysten ostokäyttäytymistutkimuksensa yhteydessä (ostotutkimus julkaistaan loppukeväästä 2015).  Tutkimus pohjautuu 55 vastaukseen.