HALPAKAUPPAKETJU TOKMANNIN KESKUSVARASTO/ LOGISTIIKKAKESKUS MÄNTSÄLÄÄN

– VALMISTUESSAAN HANKE ON SUOMEN SUURIN YHDELLÄ KERRALLA RAKENNETTU LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ

Suomen suurin halpakaupan ketju Tokmanni Oy on useiden eri kuntien kanssa kesän 2006 aikana käymiensä neuvotteluiden sekä sijaintipaikan kilpailuttamisen jälkeen päättänyt sijoittaa uuden logistiikkakeskuksensa Mäntsälään Kapulin alueelle Hanko-Hyvinkää-Mäntsälä-Porvoo –tien varteen aivan uuden Lahden oikoradan tuntumaan. Alueelta on matkaa E4 –tielle (Helsinki-Lahti) noin 1 km.

Rakennettavasta logistiikkakeskuksesta tulee valmistuessaan suurin Suomessa yhdellä kerralla rakennettu logistiikkakiinteistö. Rakennuksen pohjapinta-alaksi tulee ensimmäisessä rakennusvaiheessa n. 50.000 m2.

Samalle alueelle voidaan toteuttaa lisäksi II-vaiheen rakentamisena pohjapinta-alaltaan 20.000 m2:n lisäosuus, joka voidaan kytkeä kiinni I-vaiheeseen. Ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan siten, että mahdollinen II-vaiheen rakentaminen ja sen tarpeen huomioidaan niin, että II-vaiheen toteuttaminen on mahdollista nopeallakin aikataululla. KVR-rakentamisen kilpailuttaminen keskeisten valtakunnallisten rakennusliikkeiden kesken alkaa välittömästi. Alueella on välittömän rakentamisen mahdollistava kaava. Maatöiden osalta rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana.

Logistiikkakeskus valmistuu Tokmanni Oy:n käyttöön kevään 2008 aikana. Samalla yhtiön nykyiset logistiikkakeskukset Hyvinkäällä (noin 16.000 m2), Kajaanissa (noin 7.000 m2), Kuusankoskella (noin 4.000 m2) ja Tampereella sekä Pirkkalassa (yhteensä noin 10.000 m2) keskitetään Mäntsälään. Samassa yhteydessä Hyvinkäällä sijaitsevat osto-ja hallintotoimet siirtyvät Mäntsälään.

Uusi logistiikkakeskus siihen liittyvine Hyvinkään hallintotoimintoineen tulee työllistämään alkuvaiheessa noin 250 työntekijää.

”Lähtötilanteemme on ollut 7 eri paikkakunnalla sijainneet 8 erillistä varastoyksikköä, joista osa on ollut kooltaan pieniä. Ne ovat palvelleet aikanaan kutakin Tokmanni Oy:n ostamaa alueellista halpakaupan ketjua. Olemme jo lopettaneet näistä Joensuun ja Oulun varastot ja keskittäneet niiden toiminnot tilapäisesti Hyvinkään sekä Tampereen ja Pirkkalan logistiikkakeskuksiimme. Kokonaisvaltaisten logistiikkahyötyjen saavuttamiseksi kasvava yrityksemme tarvitsee yhden keskusvaraston, josta tavaravirrat tulevat ja lähtevät ja joka sijaitsee maantieteellisesti logistiikkapalveluiden kannalta optimaalisessa paikassa. Kokoluokkamme muillakin vähittäiskaupan yrityksillä on vain yksi keskusvarasto. Uuden logistiikkakohteemme valmistuessa tulemme mahdollisesti ulkoistamaan riipputekstiilien käsittelyn ja kuljetuksen jollekin alan johtavista toimijoista, kuten muutkin vähittäiskaupan ketjut ovat tehneet. Tämäkin osaltaan lisää tehokkuuttamme logistisesti.

”Mäntsälään päädyimme kunnan erinomaisen logistisen sijainnin vuoksi. Kapulin alue sijaitsee aivan E4 –valtatien ja risteävän Hanko-Porvoo –tien risteyksessä uuden oikoradan tuntumassa. Matkaa E3 –valtatielle (Helsinki-Tampere) on vain 30 km ja etäisyys uuteen Vuosaaren satamaan on vain 55 km. Mäntsälästä on myös hyvät kulkuyhteydet Venäjälle. Lisäksi Mäntsälästä käy yli 700 henkilöä logistiikan työtehtävissä pääkaupunkiseudulla tai yleensä oman kotikunnan ulkopuolella ja tarjoamme nyt heille mahdollisuuden tehdä samanlaista työtä kotipaikkakunnallaan. Uskomme, että työvoimakysymykset logistiikkakeskuksen perushenkilökunnan, sekä toimihenkilöiden osalta on tätä kautta ja yhdessä Mäntsälän kunnan ja kunnan elinkeinoyhtiön kanssa järjestettävän koulutuksen kanssa turvattu. Tokmanni vastuullisena työnantajan on myös ottanut huomioon, että Hyvinkään logistiikkahenkilökuntamme sekä hallinnon henkilöstön työmatka on inhimillinen, vain 25-27 km. Siirtyminen ei siten liene Hyvinkään henkilökunnalle ongelma. Tarjoamme myös kaikkien omien nykyisten logistiikkakeskustemme henkilöstölle mahdollisuuden siirtyä Mäntsälään ja kunta on luvannut järjestää siirtyvälle henkilökunnalle asuntoja ja omakotitalorakentamiseen tarvittavia tontteja” san