Esa Muukka on MYK:n uusi hallituksen jäsen

Mäntsälän Sähkön uusi toimitusjohtaja Esa Muukka on aloittanut työnsä myös Mäntsälän Yrityskehityksen hallituksen jäsenenä. Muukka näkee MYK:n roolin tärkeänä paikkakunnan yrityselämän kehittäjänä ja tukijana. – Mäntsäläläistä osaamista ja kilpailukykyä tulee kehittää. MYK:llä voisi olla nimensä mukaisesti enemmänkin yrityskehitysroolia Mäntsälässä. Yritysten pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeätä. Hyvä ja toimiva tiimi antaa tähän mahdollisuudet, toteaa Muukka.

- Yrityskehityksen toimintoja ei tule automaattisesti supistaa, vaikka kunnan rahoitus MYK:lle laskeekin. Nyt on mietittävä mitä voidaan vajeen kattamiseksi tehdä. Mäntsälä voidaan nähdä myös laajempana toiminta-alueena. Palveluja voisi tarjota myös vaikkapa koko Mäntsälän Sähkön toimialueelle eli naapurikuntiin, pohtii Esa Muukka.

Energia-alan yritystoimintaa laaja-alaisesti tunteva toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Esa Muukka (47) aloitti työnsä Mäntsälän Sähkön palveluksessa huhtikuussa 2007.

MYK/JT