Siirry sisältöön

KUNTIEN MAINEEN MENESTYSTEKIJÄT TUTKITTU

Kuntaa ja kunnan henkilöstöä on johdettava vastuullisesti, kertoo Suomen Kuntaliiton ja Viestintätoimisto Pohjoisrannan keskiviikkona 10.12.03 julkaistu Kuntien mainetutkimus.

Mainetutkimuksen mukaan kunnan johdolta ei odoteta karismaattisuutta. Vastuullisuus, rehellisyys, ammattitaito ja asiantuntemus korostuvat ominaisuuksista, joita kunnan johdolta odotetaan. Johdolta toivotaan myös näkökulmaa. Kunnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden yhteistyökyky on tärkeää.

Kunnan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa ei korostu palkkaus vaan työelämän laatuun liittyvät tekijät. Hyvämaineinen kunta arvostaa työntekijöitään, kohtelee heitä tasa-arvoisesti ja panostaa koulutukseen.

Mainetekijöillä on tärkeysjärjestys

Mainetekijöiden tärkeysjärjestyksessä nousi johtaminen ensimmäiselle sijalle. Heti sen jälkeen tulivat kunnan palvelut. Palveluissa arvostetaan eritoten vuorovaikutustilannetta eli millaista palvelua asiakas saa henkilökohtaisella käynnillään tai puhelimessa. Kolmantena tuloksissa on henkilöstöpolitiikka ja neljäntenä muutosherkkyys. Muutosherkkyyden alla ovat muun muassa elinkeinoasiat. Nopeasti elinkeinoelämän tarpeisiin reagoiva kunta luo hyvää mainetta. Viidentenä on kestävä kehitys ja kuudelle sijalle nousi kuntakuva eli miten kunta näkyy julkisuudessa. Kunnan hyvä viestintä näkyy erityisesti kuntakuvan kautta.

Yllättävää on, ettei kunnan talous noussut tärkeimpiin mainetekijöihin, vaikka tutkimuksessa oli runsaasti talouteen liittyviä kysymyksiä.

Suomen Kuntaliitto ja Viestintätoimisto Pohjoisranta ovat kehittäneet kuntien mainemittarin, joka on tarkoitettu kunnan johtamisen apuvälineeksi. Mainemittarin kehitystyössä ovat olleet asiantuntijoina mukana myös Jyväskylän kaupungin viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Pilottikuntia tutkimuksessa olivat Alajärvi, Jyväskylä, Kajaani ja Vantaa. Lapuan ja Turun tutkimukset ovat valmistumassa.

Lisätietoja: www.kunnat .net>Kuntaliiton asiantuntijapalvelut>Viestintä>Kunnan maine

www.pohjoisranta.fi