Timo Ylimäki haastatteli lähes 90 yritystä Mäntsälässä

Timo Ylimäki

Timo Ylimäki haastatteli lähes 90 yritystä Mäntsälässä

  • sähköä saa, vettä tulee ja keskusteluyhteys toimii

 

Mäntsäläläinen ekonomi, nyt projektipäällikkönä työskentelevä Timo Ylimäki haastatteli yli 90 mäntsäläläisyritystä Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityskehityksen ja Mäntsälän Sähköntoimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää miten kuntakonsernin yhtiöt palvelevat yrittäjiä. Lopullinen raportti valmistuu lokakuussa, mutta jo nyt on tuntemuksia kentältä saatu kokoon.

 - Yritysten näkökulmasta Mäntsälän tulisi olla hyvä paikkakunta yrittää. Meneillään olevista muutoksista huolimatta kunnan omistamien yhtiöiden tavoitteena on palvella tuotteillaan ja palvelukonsepteillaan tehokkaasti Mäntsälässä toimivia yrityksiä niiden toimintaedellytyksiä parantaen ja mahdollisesti niiden lukumäärää kasvattaen. Haastatteluissani olen saanut esiin joitakin piileviä tarpeita, toiveita ja lisämyyntivinkkejä kunnan omistamille yhtiöille. Tutkimuksesta rajasin ulos ”kaikkien tuntemat isot' kuten esim. Yandex, Rexam, Comforta ja Tokmanni pääasiassa sen vuoksi, että kyseisistä yrityksistä on tehty Laurea ammattikorkeakoulun toimesta tutkimuksia, kertoo Timo Ylimäki 

- Kunnan omistamista yhtiöistä Mäntsälän Sähkö ja Mäntsälän Yrityskehitys ovat nousseet selvimmin esille. Niiden tunnettuus ja toiminta ovat tuttuja yrittäjille. Niissä joko aiemmin toimineita tai nykyisiä henkilönimiä mainitaan keskusteluissa.

- Sähkön osalta kestoaiheena on luonnollisesti sähkön hinta. Mutta paikallisuus koetaan tärkeäksi ja se lieventää muutoshalukkuutta, toteaa Ylimäki. - Mäntsälän Yrityskehitys vaikuttaa yrittäjien mielissä aktiiviselta toimijalta ja monet ovat asioita yhdessä hoitaneetkin. Varsin usein yrittäjät kertovat osallistuneensa erilaisiin MYK:n järjestämiin tilaisuuksiin ja saaneensa sieltä mietittävää ja tietoa. Yrittäjät mainitsevat isojen ja nimekkäiden yritysten saannin Mäntsälään olevan hieno asia. Omassa toiminnassaan yritykset keskittyvät arkiliiketoimintansa pyörittämiseen ja kysyvät neuvoja, jos katsovat sen tarpeelliseksi. Joskus yrittäjien hyvätkin ideat ovat jääneet toteutumatta, mutta MYK on niiden selvittelyssä ja eteenpäin viennissä ollut avainasemassa ja selvinnyt hyvin arvosanoin.

- Mäntsälän Vesi ja Vuokra-asunnot ovat näissä yrittäjäkeskusteluissa vähiten antaneet palauteaihetta. Toimivaa vesihuoltoa pidetään niin ilmiselvänä, että vasta häiriöt nostaisivat keskustelun pinnalle, miettii Ylimäki.  Mäntsälän Vuokra-asunnoista ei ole yrittäjillä kokemusta.

- Myös Mäntsälän Jäähalli jää suurimmalle osalle yrityksistä sellaiseksi, josta ei ole sanottavaa. Muutamat yritykset ovat ja ovat olleet joko harrastusten tai liiketoiminnan kautta tekemisissä jäähallin kanssa.

 - Haastatteluprojektin alkuvaiheessa Kuntayhtiöt Oy oli asiana vielä kovin alkuvaiheissaan. Ihan muutamissa tapauksissa yrittäjät ovat mielipiteitään ilmaisseet keskeneräisistä asioista. Samoin on ollut laita kunnan teknisen toimen ulkoistusasiassa. Paikallisuus vaikuttaa olevan tärkeä asia. Kunnan toivotaan ostavan paikallisilta yrityksiltä, ja kunnan toivotaan pyytävän tarjouksia paikallisilta yrityksiltä. Mäntsälässä yritykset ovat tottuneet asioimaan kunnan omistamien yhtiöiden kanssa tarvittaessa joko suoraan tai yrittäjäjärjestöjen kautta. Kunta ja sen avainhenkilöt koetaan yrittäjämyönteisenä.

 - Mäntsälä on hyvä paikka yrittää. Sähköä saa, vettä tulee ja yhteistoiminta sekä keskusteluyhteydet toimivat, ynnää Ylimäki.