Siirry sisältöön

Mitä pk-yrityksen johdon on hyvä tietää strategiasta

Liian monet PK-yritykset eivät juuri mieti strategiaa vaan toimivat kuten ennenkin on tehty ja kopioivat toimivan tuntuisia malleja kilpakumppaneilta. Malli toimii kohtuullisesti hyvin, kun markkinalla menee hyvin, mutta tiukan paikan tullen strategiatyön puute näkyy selvästi.


 Mitä pk-yrityksen johdon pitäisi tietää strategiasta?

Pk-yritysten johtajana toimiminen on monella tapaa haastavaa. Pienemmässä yrityksessä jokainen päätös ja toiminta vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen. Strategian merkitys korostuu, sillä oikean suunnan valinta ja resurssien tehokas kohdentaminen ovat elintärkeitä yrityksen menestymiselle. Tässä muutama keskeinen seikka, jonka jokaisen pk-yrityksen johtajan tulisi tietää strategiasta.

1. Mitä tavoittelette?

Strategiatyön tärkein osa on omistajien tavoitteiden kirkastaminen: halutaanko mennä isommalla riskillä yritystä myyntikuntoon laittaen vai onko tavoitteena esimerkiksi mahdollisimman turvallinen työpaikka itselle ja henkilökunnalle yrittäjän eläköitymiseen saakka.

2. Mikä on strategia?

Strategia on suunnitelma siitä, kuinka yritys saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa. Se määrittää, missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa ja miten se aikoo päästä sinne. Strategia ei ole pelkästään paperilla oleva asiakirja, vaan se on jatkuvan arvioinnin, päivityksen ja toteutuksen kohteena.

Hyvässä strategiassa on hahmotettu jokin muilta yrityksiltä huomaamatta jäänyt markkinan ominaispiirre ja löydetty tapa muuttaa tämä huomio taloudelliseksi tulokseksi.

3. Ymmärrä kilpailuedut

Pk-yrityksen on tunnistettava omat vahvuutensa ja kilpailuedut. Onko kilpailuetusi tuotteissa, palvelussa, toimitusketjussa vai jossain muualla? Tämän tiedostaminen auttaa keskittämään panokset oikein ja rakentamaan asema markkinoilla pala kerrallaan.

On todella vaikeaa olla sekä halvin että laadukkain tai halvin ja parasta palvelua tuottava. Tärkeä osa strategiatyötä on niiden osa-alueiden löytäminen, joissa tavoitteena on olla selvästi muita parempi. Pienellä yrityksellä tällaisia tavoitteita ei voi olla kovin montaa.

Hyvässä strategiassa keskitytään usein panostamaan siihen, jossa yritys ja sen johto ovat jo varsin hyviä. Hyvää palvelua luonnostaan tarjoavan kannattaa panostaa tähän ja taitavan ostajan kannattaa todennäköisesti panostaa vielä halvempien hintojen avulla kilpailuun.

4. Asiakas keskiössä

Pk-yrityksen tulisi aina pitää asiakas keskiössä strategiassaan. Tiedosta, keitä asiakkaitasi ovat, mitä he arvostavat ja miten voit palvella heitä parhaiten. Asiakasymmärrys on avain pitkäaikaisiin ja kannattaviin suhteisiin.

Hyvässä strategiassa on mietitty, millaiset asiakkaat ovat ja voisivat olla yritykselle kaikkein kannattavimpia. Moni pieni yritys voi kasvattaa kannattavuuttaan etsimällä maksukykyisempiä (yritys)-asiakkaita nykyasiakkaiden rinnalle.

5. Jatkuva sopeutuminen

Markkinat, teknologia ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti. Strategiaa tulisi siksi tarkastella ja päivittää säännöllisesti. Miten taloustilanne vaikuttaa asiakkaisiinne ja miten vastatuulessa olevia asiakkaita kannattaisi palvella? Voisiko nykyasiakkaiden rinnalle löytää aloja, joilla menee hyvin?

Pienen yrityksen vahvuus on nopea muutoksiin sopeutuminen ja oleminen askeleen edellä jähmeitä isoja kilpailijoita.

6. Resurssien tehokas käyttö

Pk-yrityksissä rahaa ja aikaa on hyvin hyvin rajattu määrä. Uusien asiakkaiden, tuoteryhmien, palvelujen tai hinnoittelumallien luonti vie aikaa juuri niiltä, joiden pitäisi olla myymässä tai varmistamassa, että tuotanto pelaa. Hyvän strategian avulla voit varmistaa, että panostat oikeisiin asioihin eikä kehittäminen jää vain kehittelemiseksi.

7. Sitouta kaikki

Strategia ei ole vain johdon asia. Koko organisaation tulisi olla mukana strategiaprosessissa ainakin niin, että he tietävät yrityksen suunnan. Hyvä strategia on lyhyt ja ytimekäs ja kertoo miten yritys aikoo olla muita parempi. Parhaimmillaan hyvät strategiat johtavat aitoihin ja arvokkaisiin kehitysehdotuksiin työntekijöiden joukosta. Lisäksi hyvä strategia auttaa huomaamaan, mihin aikaa ja muita resursseja ei kannata käyttää.

Kun kaikki ovat sitoutuneita ja tietävät tavoitteet, onnistumisen mahdollisuudet kasvavat.

8. Mittaa ja arvioi

Aseta selkeät mittarit strategiallesi. Joskus mittari ja siihen liittyvä päätös voi olla naurettavan yksinkertainen, esim “Jollemme voitettua yhtäkään kaupan alan asiakasta loppuvuonna, muutamme strategiaa.” Strategia ei voi olla pomminvarma. On hyvä etukäteen päättää mille tasolle rima asetetaan ja olla rehellinen, jos strategia ei onnistunut.

Mittaaminen auttaa aina ymmärtämään, mikä toimii ja missä on parannettavaa ja mittari auttaa huomaamaan onnistumiset.

Yhteenveto

Pk-yrityksiä voi nousukaudella johtaa ilman strategiaa, mutta silloinkin tulokset jäävät usein vaatimattomiksi hyvällä strategialla varustettuun kilpakumppaniin verrattuna. Kun markkinoilla on vastatuulta, strategia on kullanarvoinen, sillä se tekee yrityksestä sen kilpailijoita vahvemman ja elinkelpoisemman.

Kun tiedostat yrityksesi vahvuudet, ymmärrät asiakkaitasi ja olet valmis sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, olet askeleen lähempänä menestystä.

Kirjoittaja

Petri Aukia

Petri on mäntsäläläinen pk-yrityksiä strategian ja tekoälyn alueella auttava konsultti.
https://www.kamoon.fi/