Siirry sisältöön

Syksyn 2024 arvonlisäverokannan muutokset

Huhtikuun kehysriihessä linjattu yleisen arvonlisäverokannan muutos astuu voimaan 1.9.2024, nostaen veron 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannan muutos koskee useimpia Suomessa myytäviä tuotteita ja palveluita. Makeisia lukuunottamatta alempiin alv-kantoihin ei kohdistu muutoksia. Makeiset nousevat yleisen alv-kannan piiriin, eli 25,5 prosenttiin. Jo aiemmin vuonna 2023 on kuitenkin suunniteltu, että osa alemman verokannan tuotteita ja palveluita nostettaisiin vuoden 2025 aikana 10 prosentin verokannasta 14 prosenttiin. 

alv-kannat enne ja jälkeen arvonlisäveron korotuksen. Alv-kanta 24 %, johon sisältyy useimmat palvelut ja tavarat sekä vakuutusmaksut nousee 25,5 prosenttiin. 14 % alv-kanta, johon kuuluvat elintarvikkeet, rehut ja ravintola- ja ateriapalvelut, pl. alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myynti ja tarjoilu, pysyy samassa, paitsi makeisten alv nousee 25,5 prosenttiin. 10 prosentin alv-kanta, johon kuuluvat kirjat, sanoma- ja aikakausilehdet, lääkkeet, elokuvanäytökset, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, henkilökuljetukset ja majoituspalvelut pysyy samassa, mutta saattaa nousta myöhemmin 14 prosentin verokantaan.Alv-kannat ennen ja jälkeen arvonlisäveron korotuksen

Yrittäjien on hyvä huomioida, että arvonlisäverokannan muutos voi koskea jo ennen 1.9.2024 tehtyjä ostoja ja sopimuksia. Ratkaisevaa tulee olemaan toimituksen tai suorituksen ajankohta. Esimerkkinä, jos tavara tai palvelu on maksettu ennen korotusta, sovelletaan vanhaa verokantaa. Mikäli tuote luovutetaan 1.9.2024 jälkeen ja on maksettu osa-maksulla, määräytyy verokanta luovutuksen mukaan, eli on uuden 25,5 prosentin verokannan mukainen. 

Tärkeää on myös tarkistaa tukeeko nykyinen taloushallinnon järjestelmä verkokannan muutosta ja desimaalien käyttöä sekä miettiä hinnoittelustrategiaa. Suurempi verokanta tarkoittaa suurempaa välitettävää osuutta myyntituloista valtiolle ja tämä on hyvä huomioida hinnoittelussa. 

Arvonlisäverotukseen on tulevaisuudessa tulossa myös muita muutoksia. Muun muassa alarajahuojennus on poistumassa vuodesta 2025 alkaen. Aiemmin alarajahuojennusta pystyi hyödyntämään, jos liikevaihto oli alle 30 000 euroa. Muutoksen myötä vähäisen liiketoiminnan rajaa ollaan kuitenkin nostamassa 15 000 eurosta 20 000 euroon.

EU:n alueella otetaan myös käyttöön pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmä, jonka myötä vähäisen toiminnan verovapautta sovelletaan myös toiseen jäsenvaltioon sijoittuneeseen yritykseen. Lue lisää näistä muutoksista vero.fi-palvelusta.

Lähteet ja tarkempia lisätietoja alv-muutoksista:

Alv-muutos 2024 ja 2025 - arvonlisäveron korotus | Mistä on kyse? (procountor.fi)

Arvonlisäverokanta muuttuu Suomessa - Mitä sinun tulee tietää? (yritysakatemia.fi)