Siirry sisältöön

HELSINGINTIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy jatkavat työpaikka-alueillaan vuonna 2002 käynnistettyjä kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan alueiden imagoa, ympäristökuvaa, opastusta ja jätehallintaa. Kruunun, Veturin ja Poikkitien alueiden rinnalle on otettu vuonna 2003 Helsingintien työpaikka-alue.

Kehittämishankkeita koordinoi ja käytännön kenttätyöstä (mm. hanke-esittelyt yrityksissä) vastaa DI Samuel Kiviranta S&K Tonttikehitys Ky:stä. Yhteistyöhön perustuvat hankkeet pyritään tekemään yrittäjille mahdollisimman helpoksi osallistua.

OPASTUKSEN PARANTAMINEN

Alueopastetaulu

• Helsingintien alueelle pystytetään uusi yhdistetty kartta- ja yritysnimitaulu parantamaan yritysten löytymistä alueelta. Kunnan kilpailuttama valaistu ja helposti päivitettävä opastetaulu pystytetään alueen pääsisäänkäyntiin yrittäjäpalautteen perusteella. Vanhat taulut (2 kpl) käyvät tarpeettomiksi ja ne puretaan.

• Yrityskohtaisten hanke-esittelyjen yhteydessä selvitetään tarkemmin opastetaulun sijoittamiseen ja rakenteeseen liittyviä kysymyksiä.

Kiinteistöopasteet

• Yrittäjille esitellään hanke-esittelyn yhteydessä mallikappaleiden avulla projektitarjouksia kiinteistöopasteista: (1) osoitenumero, (2) seinäopasteet ja (3) jalallinen opaste.

• Hanke-esittelyjen jälkeen opasteet valmistetaan sarjatyönä - opasteet tuodaan niiden valmistuttua yrityksiin, hankinnasta laskutetaan yrityksiä suoraan.

YMPÄRISTÖKUVAN PARANTAMINEN

Yleissuunnitelma

• Helsingintien alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jossa esitettyjen pääideoiden perusteella yksittäisten yritysten on helpompi lähteä kehittämään omia piha-alueitaan. Suunnittelukeskus Oy:n laatima yleissuunnitelmakartta viimeistellään kunnalta ja yrittäjiltä saadun palautteen perusteella.

Piharakentaminen

• Alueen yleissuunnitelman mukainen piharakentaminen (esim. vihertyöt) tehdään mahdollisimman helpoksi osallistua – joko ostopalveluna tai omana työnä. Ostopalveluna tehtävien vihertöiden tekemiseen on valittu Uudenmaan pihapojat Oy tarjouskilpailun perusteella. Toimipaikoilla järjestetään kesälomakauden jälkeen katselmuksia, joiden toivotaan johtavan useimmissa tapauksissa työtilaukseen tulevan syksyn aikana.

Muut rakenteet

• Piharakentamiseen liittyen yrittäjille voidaan tarjota toimipaikalle sijoitettavia erilaisia kalusteita
(postilaatikkoja ja niiden telineitä, pyörätelineitä, pollareita, katoksia, roskiksia, istuinpenkkejä…)

JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖN TARVEKARTOITUS

Jäteneuvontaa

• Yritysten jätehallinnan tasoa pyritään vahvistamaan yrityskohtaisen neuvonnan avulla. Yrittäjille jaetaan Kiertokapulan esitettä ja annetaan jäteneuvontaa/kuljetuksia koskevia yhteystietoja.

Kehittämistarpeet

• Tehtävän jätekartoituksen avulla pyritään selvittämään tietoja yritysten jätekertymästä ja miten jätteiden kuljetus on järjestetty. Toisaalta selvitetään, saisiko lajitteluyhteistyö kannatusta.

MUUT HANKKEET

Yritysten nettitiedot

• Kenttätyön yhteydessä tarkistetaan yritysten yhteys- ja toimintatiedot (päätuotteet ja palvelut). Tiedot päivitetään aluekohtaisesti kunnan kotisivuille internetiin.

Tarvekartoitus aluenimen muuttamisesta

• Kunnan työpaikka-alueiden nimet ovat viitanneet nimensä puolesta naapurikuntiin eivätkä siten ole ”mäntsäläläisiä” nimiä. Projektialueiden nimistöä on lähdetty muuttamaan yrittäjäpalautteen perusteella. Myös Helsingintien alueen yrittäjien parissa tehtävään kenttätyöhön sisältyy kysely aluenimen muuttamisesta.