Siirry sisältöön

Mäntsälän ekosysteemi 1/5: Mitä on kiertotalous?

Tämä on ensimmäinen osa kiertotaloutta käsittelevässä artikkelisarjassa. Kiertotalouden pääperiaatteet ja niiden vaikutus ja mahdollisuudet yrityksesi toimintaympäristöön on hyvä tietää.

Uskomme, että kunnan toimijoiden apu yhteistyönedistäjänä ja toiminnan mahdollistajana on tärkeää uusien liiketoimintatapojen löytämisessä. Artikkelit ovat lyhyitä, kuvaavia ja ne sisältävät esimerkkejä. Toivottavasti sinäkin tutustut resurssiviisauden maailmaan! 


Mitä on kiertotalous

Kiertotalouden tarkoitus on jätteen määrän vähentäminen. Kyseessä on talousmalli, jossa materiaalien ja tuotteiden tuotanto ja kulutus suunnitellaan mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla ja kunnostamalla sekä kierrättämällä. Näin syntyy lähes suljettu materiaaliviisas tuotanto- ja kulutusympyrä, jossa materiaalien arvo säilyy.

Kiertotalous ei siis ole pelkkää kierrätystä. Se avaa monenlaisia mahdollisuuksia kaiken kokoisille yrityksille, tuotannon tehostamisen, uusien materiaalien, tuotteen elinkaarta pidentävien palveluiden ja huolto- ja korjaustoiminnan kautta sekä jakamisalustoja hyödyntämällä.

Kuvassa on kiertotaloutta kuvaava ympyrä tai tarkemmin rinkula, jossa on aihealueilla omat osat. Rinkula alkaa raaka-aine-osan liittymisellä rinkulan yläosaan vasemmalta, josta osien järjestys on seuraavanlainen: suunnittelu, tuotanto tai uudelleenvalmistus, jakelu, kulutus, käyttö, uudelleenkäyttö ja kunnostus, jonka jälkeen keräys ja viimeisenä kierrätys. Kierrätys-osasta on pieni nuoli rinkulasta ulos, joka kuvaa jäännösjätettä.

Kuvassa: kiertotaloutta kuvaava kiertotalousympyrä

Lue myös Mäntsälän ekosysteemi 2/5: Resurssiviisaus -hyödynnä ylijäämiä (linkki artikkeliin)