Siirry sisältöön

Kapulin yrityspuisto logistiikkayrityksille Mäntsälässä

Kapulin yrityspuisto on vain kivenheiton päässä Mäntsälän keskustasta ja vain 45 minuutin ajomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Energiayhtiömme Nivos auttaa yritystäsi energiaan ja laajakaistaan liittyvissä asioissa. Viileä ilmasto ja hukkalämmön kierrättäminen auttavat pitämään datakeskuksen kustannukset alhaisina. Jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö siirretään lämmittämään asuintaloja.

Mäntsälän sijainti

Monet yritykset ovat valinneet Mäntsälän logistiikkaansa varten:

Tokmanni on jo sijoittanut pääkonttorinsa ja logistiikkakeskuksensa Mäntsälään.
Comforta tarjoaa tekstiilipalveluja hotelleille ja terveydenhuoltoalan toimijoille.
Ball aloitti tölkkituotannon Mäntsälässä tammikuussa 2013.

Mäntsälä on Suomen suurin tavarankuljetuskunta:

Tonni-kilometrien jakautuminen kunnittain Tonni-kilometrien jakautuminen kunnittain
Euro-kilometrien jakautuminen kunnittain Euro-kilometrien jakautuminen kunnittain

Vilkkaan Nelostien varrella sijaitseva Mäntsälä on Suomen suurin kunta tieliikenteen tavarankuljetussuoritteessa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä selvityksestä. Kilometrejä kertyy Mäntsälässä vuodessa yhteensä lähes 350 miljoonaa. Eniten mäntsäläläisrekkojen kyydissä on metsä- ja rakennusteollisuuden kuljetuksia. Seuraavaksi eniten tilaa vievät muut kuljetukset sekä elintarvikkeet.

Mäntsälän jälkeen suurimmat tavarankuljettajat ovat Kouvola, Hämeenlinna, Heinola ja Lappeenranta.

Kuljetusten arvoa mittaavalla euroa per kilometri -mittarilla Mäntsälä on toisena. Ykkösenä on Hämeenlinna vain niukasti. Seuraavina ovat Heinola, Viitasaari ja Helsinki.

EK:n raportin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millainen rooli tieverkolla on elinkeinoelämän toimitusketjuissa ja miten eri toimialojen tavaravirrat jakautuvat tieverkolle. Analyysin pohjana on käytetty Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastoa vuodelta 2015. Tilasto perustuu kyselyyn, joka osoitetaan vuosittain 10 000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuorma-auton käytöstä.

Suomen halki Helsingistä Utsjoelle kulkeva nelostie on erittäin tärkeässä asemassa. Nelostie on Suomen selkäranka, jota pitkin tapahtuvat kaupan kuljetukset etelästä pohjoiseen ja monien toimialojen tuotekuljetukset pohjoisesta etelän väestökeskittymiin tai satamiin. Etelässä Porvoosta Mäntsälään kulkeva kantatie 55 on myös vilkas kuljetusväylä.

Kuljetusten intensiivisyyttä arvioitiin siten, että tien pituus on eliminoitu. Kuljetusintensiivisyyttä on arvioitu mittarilla tonnikilometriä tiekilometriä kohden, jolloin seiskatie nousi ykköseksi.

Lähde: Uusimaa, toimittaja Jyrki Hämäläinen

Lue myös Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot.

Kapulin yrityspuiston sijainti on räätälöity yritysten logistisiin tarpeisiin: Mäntsälästä on valtatieyhteys suurimpiin kaupunkeihin, läheiselle lentoasemalle ja satamiin.

Sijoittamalla Mäntsälään pääset tärkeiden valtatieyhteyksien äärelle: Nelostietä (E75) pääsee Lahteen 35 minuutissa ja Helsinkiin 40 minuutissa. Kehätietä V pääsee Porvooseen 35 minuutissa ja Hyvinkäälle 20 minuutissa.

Ilmakuva Kapulin yrityspuistosta ja vieressä kulkevasta valtatiestä

Mäntsälä yhdistyy merikuljetusreitteihin monella tavalla: Vuosaaren satama on vain 40 minuutin ajomatkan päässä, Kotka-Haminan satama 90 minuutin päässä ja Hangon satama kahden ja puolen tunnin päässä.

Lisäksi Helsinki-Vantaan lentokenttä on vain 45 minuutin ajomatkan päässä Mäntsälästä. Äskettäin valmistunutta rautatieyhteyttä pitkin pääset lentokentälle vieläkin nopeammin.

Koko ei ole ongelma Kapulin yrityspuistolle, koska kaavoitettua aluetta kasvatettiin tänä vuonna 28 hehtaarilla, ja nyt yrityspuiston kaavoitettu alue kattaa yhteensä 36 hehtaaria.

Tokmanni, Yandex, Ball ja Comforta – ja monet muut – ovat jo sijoittaneet Mäntsälään. Ota meihin yhteyttä – täällä ollaan valmiita!

Katso vapaana olevat tontit tai lue lisää Kapulista:

Tontti ja rakennusoikeus

Ilmakuva Kapulin yrityspuistosta

Tonttikoot ovat 3–30 hehtaaria, rakennusoikeutta on 2–20 hehtaaria.

Muoto ja topografia:

 • Kapuli IIc: tasoitettu ja valmis rakennettavaksi. Maaperä: sepeliä.
 • Kapuli III: tasoitetaan etukäteen. Maaperä: sepeliä, moreenia.

Mäntsälän kunta omistaa noin 100 hehtaaria maata Kapulin teollisuusalueella.

Noin 38 hehtaaria alueesta on tällä hetkellä kaavoitettu. Loput alueesta kaavoitetaan lähivuosina niin ikään teollisuus- ja logistiikka-alueeksi.

Lisäksi suunnitelmissa on tieyhteys Säälinkääntien ja Kehä V:n välille. Tämä tieyhteys kulkisi alueen poikki.

Myytävät tontit (lohkomattomat määräalat) ovat kunnan omistuksessa, ja nykyinen asemakaava sallii teollisuus- ja logistiikkarakennusten rakentamisen tonteille. Hyviä esimerkkejä ovat Tokmannin pääkonttori ja logistiikkakeskus (71 700 m²) sekä yksityisen sijoittajan rakentama halli (4 000 m²).

Käytännössä tontin rajalle on jo rakennettu vesijohto ja viemäri, ja lisäksi lähettyvillä on maakaasuputki.

Lisäksi naapureilta on saatavana kaukolämpöä.

Katso vapaana olevat tontit

Ilmakuva Kapulin yrityspuistosta

Suunnittelu ja luvitus

Kaavoitus ja rakentamisvalmius: Asemakaavoitus on meneillään.

Luvat: Tavallinen rakennuslupa; muut luvat ovat riippuvaisia toiminnoista ja pääasiassa ympäristölakien alaisia.

Rakennusvalvonnan ohjeita rakennushankkeen lupamenettelyyn (.pdf)

Energia

Kapulin yrityspuiston sähkönsyötön luotettavuus on huipputasoa. Kapasiteetin takaa Nivos Oy:n (paikallinen energiayhtiö) yhteys kahteen Suomen kantaverkon avainpisteeseen. Näin yrityspuisto saa 1–50 MW taattua sähkötehoa kolmesta sähköasemasta jommankumman voimalinjan kautta. Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa.

Nivos sai valmiiksi kolmannen 110 kV:n voimalinjan vuonna 2017. Voimalinja kulkee suoraan Hikiän voimalaitoksesta Kapulin yrityspuiston sähköasemaan. Uusi voimalinja parantaa Kapulin alueen datakeskusten sähkönsyötön luotettavuutta entisestään. Nyt Kapuli saa sähkönsä kolmea itsenäistä 110 kV:n voimalinjaa pitkin kolmesta erillisestä kantaverkon kytkentäpisteestä. Rakennustyössä kahdennettiin myös Hikiästä lähtevä voimalinja syöttämään kahta eri sähköasemaa. Jokainen kolmesta 110 kV:n voimalinjasta kykenee toimittamaan noin 250 MW sähkötehoa Mäntsälään.

Nivos Oy:n 110 kV:n alueelliseen verkkoon ei ole vähimmäiskytkentärajaa, joten alueelliseen verkkoon voidaan kytkeä molemminpuolisella sopimuksella uusi käyttöpaikka alhaisestakin huipputehosta alkaen. Tämä tekee investointien ajoituksesta joustavaa, ja mahdollistaa toimintojen kehittämisen ilman kytkennän asettamia rajoituksia.

Näet sähkön ja vesiliittymän hinnat napsauttamalla haluamaasi tonttia Tontit-sivulla.

Hukkalämpö

Kaikki jäähdytyksessä tai muissa toiminnoissa syntyvä hukkalämpö voidaan lähettää jatkokäytettäväksi. Ehdotuksemme jäähdytysratkaisuksi on mukautettu kaukojäähdytys. Tämä pienentää yrityksesi investointi- ja energiakustannuksia.

Jos valitset datakeskuksesi sijainniksi Mäntsälän, voimme rakentaa laitoksen, joka tuottaa sekä lämpöä että jäähdytystä lämpöpumpputekniikalla.

Tapausesimerkki: Global DC:n datakeskus

Nivos on rakentanut lämmön talteenottolaitoksen ja lämmönsiirron kaukolämpöverkkoon. Lämmön talteenotto tapahtuu yhteistyössä Global DC:n datakeskuksen kanssa. Global DC:n datakeskuksen laitteet tuottavat lämpöä, joka otetaan talteen ja johdetaan kaukolämpöverkkoa pitkin Mäntsälän kotitalouksiin. Alkuvaiheessa talteen saadulla hukkalämmöllä voidaan lämmittää noin tuhatta kotitaloutta. Projekti on ensimmäinen tämän mittakaavan projekti maailmassa.

Hukkalämmön talteenoton vuoksi Nivos Oy:n kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähentyivät jopa 40 prosentilla. Tämä on merkittävä saavutus, koska kaukolämmön osalta se täyttää EU:n päästövähennystavoitteen vuodelle 2030. Lämmön kierrätys on ympäristöystävällistä ja parantaa pitkällä aikavälillä kaukolämmön kilpailukykyä, sillä tällä hetkellä 50 % maakaasun kulutuksesta voidaan korvata kierrätetyllä lämmöllä. Datakeskusta laajennettaessa hukkalämmön talteenottoa voidaan lisätä. Ihannetapauksessa maakaasu voidaan kokonaan korvata hukkalämmöllä.

Yandexin datakeskus

Vahvuutemme

Ilmakuva Mäntsälästä

 • Saatavana koulutettua työvoimaa.
 • Erinomainen valikoima työmatkavaihtoehtoja.
 • Yksi energian, veden ja alueen omistaja (Mäntsälän kunta).
 • Kokemusta datakeskusten tarpeista (Yandex 2013).
 • Sijainti lähellä Helsinkiä ja lentoasemaa.
 • Yli 20 000 asukkaan Mäntsälä on menestyvä kunta Helsingin seudulla.
 • Mäntsälä sijaitsee valtatie 4:n ja Kehä V Helsinki -tien risteyksessä. Mäntsälä on toisin sanoen Hanko-Porvoo tien risteyksessä, vain 40 kilometrin ajomatkan päässä pääkaupungista.
 • Z-junalla pääsee Helsingistä Mäntsälään 40 minuutissa ja Lahdesta Mäntsälään 20 minuutissa.
 • Väestö on nuorta, ja monet lapsiperheet ovat valinneet Mäntsälän kotipaikakseen. Laaja valikoima palveluita ja vapaa-ajanviettotapoja, kaunis maaseutu ja erinomaiset liikenneyhteydet houkuttelevat uusia asukkaita. Mitä muuta voisi asuinpaikaltaan toivoa?
 • Hakukoneyhtiö Yandex valitsi Mäntsälän ennen kaikkea sen edullisen sijainnin, turvatun energiansaannin ja energian kokonaistaloudellisuuden vuoksi.
 • Olemme muodostaneet yhteyksiä rakennusyhtiöihin, työvoimapalveluihin, vartiointiliikkeisiin jne.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palvelut

Juha Leinonen ja Irina Patrikainen

 • Autamme yrityksiä siirtymään Mäntsälään.
 • Myymme yritystontteja edulliseen hintaan.
 • Pidämme ajantasaista rekisteriä vapaana olevista yksityisomisteisista toimi- ja tuotantotiloista sekä palveluista.
 • Autamme yrityksiä löytämään toimitiloja.
 • Neuvomme myös yritystoiminnan käynnistämisessä, siirrossa tai kehittämisessä.
 • Annamme vinkkejä ja asiantuntijaneuvoja yritystoimintaan Mäntsälässä.
 • Teemme läheistä yhteistyötä ABB:n ja Schneider Electricsin kanssa. Meillä on myös hyvät suhteet useisiin suomalaisiin rakennusyhtiöihin. Voimme auttaa rekrytoinnissa ja lupiin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä - me olemme valmiit

Juha Leinonen
+358 40 176 8712
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ole hyvä ja anna nimesi.

Anna edustamasi yrityksen nimi.

Meidän on helpompi olla yhteydessä jos annat sähköpostiosoitteesi.

Ole hyvä ja anna puhelinnumero josta sinut voi tavoittaa.

Ole hyvä ja jätä jokin viesti.