Siirry sisältöön

Yrityskehitys selvittää kulutustottumuksia ja työssäkäyntiä kotitalouskyselyllä

Torstaina 1.11.2007 jaetaan mäntsäläläisille kotitalouksille Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n osoitteeton kirjekuori. Kuoressa on kotitalouksille osoitettu kysely, kaksi erillistä lomaketta, joilla selvitetään mäntsäläläisten kulutustottumuksia sekä kiinnostusta työpaikkaan omassa kotikunnassa. Vastauksia voi jättää 16.11.2007 asti.

Kyselyihin voivat vastata taloudesta eri henkilöt. Päivittäistavarahankinnoista vastaava henkilö voi luonnollisesti vastata mäntsäläläisten kulutustottumukset -kyselyyn ja oman kunnan ulkopuolella työssäkäyvä perheenjäsen Mäntsälän ulkopuolella työskentelevien kiinnostus työpaikkaan Mäntsälässä -kyselyyn. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhteensä kuusi kirjakaupan lahjakorttia (á 70 euroa). Kukin vastaaja voi osallistua yhdellä arvalla arvontaan, joka suoritetaan marraskuun lopulla.

Kuluttajatutkimuksen tuloksia hyödynnetään Mäntsälän kaupallisten palvelujen edelleen kehittämisessä. Työssäkäyntikyselyllä pyritään selvittämään kunnan työvoimareserviä, jonka muodostavat kunnan ulkopuolella työssäkäyvät. Heidän kiinnostus työskennellä asuinpaikkakunnallaan on merkittävä asia, koska Mäntsälään on sijoittumassa lähitulevaisuudessa työvoimaa tarvitsevia uusia yrityksiä. Yrityskehitys tekee yhteistyötä näiden yritysten kanssa työvoiman hankkimiseksi. Työvoimaa koskeva selvitys on osa MYKissä meneillään olevaa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Työvoiman saatavuus ja osaaminen -projektia.

Lisätietoja: Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Pekka Tikka, p. 050 381 9213